แนะนำแผนที่มุมมองถนน อบต.ธรรมเสน (Street View Thammasen)

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน

alt

alt

 

ประกาศเรื่อง อายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์