ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาป้ายโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลธรรเมสน ป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย

alt

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม

alt

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสรา้ง จำนวน 2 รายการ

alt

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลม(ศูนย์พักคอย)จำนวน 20 ตัว

alt

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกท้องถิ่น จำนวน 10 รายการ

alt

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.ธรรมเสน

 

ช่องทางชำระภาษีทางอินเตอร์เน็ต


บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
 

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร.032-234994