ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ผลประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน งานธุรการ 14
2 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565 กองคลัง 22
3 ประชาสัมพันธ์ การออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฯ งานสาธารณสุข 13
4 ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565 กองคลัง 20
5 ประกาศ ปิดศูนย์พักคอยตำบลธรรมเสน สำนักปลัด 22
6 ข่าวประชาสัมพันธ์ การเก็บขนขยะมูลฝอย ในพื้นที่ตำบลธรรมเสน งานสาธารณสุข 29
7 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนประชาชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วม ชมรมคนริมน้ำคลองบางสองร้อย สำนักปลัด 38
8 ข่าวประชาสัมพันธ์เก็บตกการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว 2565 งานสาธารณสุข 17
9 รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายผู้บริหาร งานการเจ้าหน้าที่ 23
10 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานธุรการ 45
11 การเก็บขนขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลธรรมเสน งานสาธารณสุข 54
12 ประกาศ การเก็บและขนขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน สำนักปลัด 67
13 ประกาศ เรื่อง แจ้งปิดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สำนักปลัด 20
14 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว สำนักปลัด 53
15 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ฯ สำนักปลัด 110
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสนเรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติงานเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปี 2565 งานสาธารณสุข 48
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) งานสาธารณสุข 30
18 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบขอรับถังขยะและบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย งานสาธารณสุข 38
19 ประกาศเชิญชวรร่วมตรวจสอบโครงการ งานธุรการ 36
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน เรื่อง กำหนดการประชุมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) สำนักปลัด 36
21 ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 งานสาธารณสุข 29
22 ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น และข้าราชการประเภทอืน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง งานการเจ้าหน้าที่ 35
23 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนประชาชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) งานสาธารณสุข 39
24 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยตนเอง งานป้องกันสาธารณภัยฯ 34
25 ประชาสัมพันธ์ การฉีดวัคซีนโควิด-19 สำนักปลัด 154
26 ข่าวสารประชาชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย(ประจำปี 2565) กองคลัง 53
27 ประกาศ เรื่องบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 กองคลัง 110
28 ประชาสัมพันธ์ แต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้ง สำนักปลัด 53
29 ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน สำนักปลัด 52
30 ประชาสัมพันธ์การออกไปใช้สิทธิและลงคะแนนเลือกตั้ง สำนักปลัด 40

หน้า 1 จาก 6

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.ธรรมเสน

 

ช่องทางชำระภาษีทางอินเตอร์เน็ต


บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
 

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร.032-234994