ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชาสัมพันธ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา งานธุรการ 4
2 ประชาสัมพันธ์ ระวังถูกหลอกลวงให้เปิดบัญชีธนาคาร งานธุรการ 17
3 เตือนภัยมิจฉาชีพ งานธุรการ 18
4 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวม ครั้งที่ 3 กองช่าง 32
5 มาตรการเฝ้าระวังโรคฮีทสโตรก (Heat stroke) งานธุรการ 36
6 การประชุมคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะตำบลธรรมเสน งานสาธารณสุข 27
7 ประชาสัมพันธ์การให้บริการศูนย์บริการร่วมของกรมการปกครอง สำนักปลัด 78
8 ประกาศ เชิญชวนประชาชนร่วมตรวจสอบโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลธรรมเสน กองช่าง 44
9 ประชุมคณะทำงานโครงการธนาคารขยะ งานสาธารณสุข 49
10 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม งานธุรการ 53
11 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องทุกข์ ร้องเรียน ผ่านเว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา งานธุรการ 71
12 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พ.ศ. 2566 งานธุรการ 51
13 ประสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกกองทุนธนาคารขยะ งานสาธารณสุข 22
14 ประชาสัมพันธ์ ธนาคารขยะ งานสาธารณสุข 16
15 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานธุรการ 72
16 ประชาสัมพันธ์การทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ในที่ดินหรือปล่อยให้ที่ดินรกร้างว่างเปล่า งานธุรการ 36
17 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวม ครั้งที่ 2 กองช่าง 66
18 วันดินโลก ประจำปี 2566 Administrator 35
19 ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคติดเชื้อไวรัสซิกา งานธุรการ 48
20 ประชาสัมพันธ์โครงการสืบสานงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2566 กองการศึกษาฯ 50
21 เปิดบริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (ONE Stop Service) งานธุรการ 51
22 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2566 งานธุรการ 84
23 ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานธุรการ 73
24 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.ธรรมเสน งานธุรการ 95
25 ขอความอนุ้คราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดทำร่างผังเมือง ครั้งที่ 1 กองช่าง 51
26 มาตราการป้องกันการละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา กองช่าง 78
27 ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศและประชาสัมพันธ์การประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ กองช่าง 88
28 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศสรุปผลรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อผังน้ำ ลุ่มน้ำแม่กลอง กองช่าง 102
29 ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศ เรื่องรายงานโครงการของรัฐ กองช่าง 59
30 ประกาศ เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะในมาตรการเร่งด่วน กองช่าง 47

หน้า 1 จาก 9

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.ธรรมเสน

 

ช่องทางชำระภาษีทางอินเตอร์เน็ต


บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
 

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร.032-234994

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล