ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 งานป้องกันสาธารณภัยฯ 6
2 ประชาสัมพันธ์ภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการเล่นพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิงและการปล่อยโคมลอย งานป้องกันสาธารณภัยฯ 6
3 ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่13)พ.ศ.2565 งานป้องกันสาธารณภัยฯ 18
4 ประชาสัมพันธ์การจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกครัวเรือน สำนักปลัด 7
5 แผ่นพับคู่มือประชาชน เรื่อง การจัดการขยะในครัวเรือน สำนักปลัด 364
6 ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอันตรายก่อนทิ้ง สำนักปลัด 23
7 โครงการพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่ 1) งานธุรการ 13
8 รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100% งานธุรการ 17
9 แจ้งข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 กองคลัง 26
10 ผลประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน งานธุรการ 25
11 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565 กองคลัง 36
12 ประชาสัมพันธ์ การออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฯ งานสาธารณสุข 23
13 แจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 กองคลัง 20
14 ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565 กองคลัง 31
15 ประกาศ ปิดศูนย์พักคอยตำบลธรรมเสน สำนักปลัด 36
16 ข่าวประชาสัมพันธ์ การเก็บขนขยะมูลฝอย ในพื้นที่ตำบลธรรมเสน งานสาธารณสุข 35
17 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนประชาชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วม ชมรมคนริมน้ำคลองบางสองร้อย สำนักปลัด 59
18 ข่าวประชาสัมพันธ์เก็บตกการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว 2565 งานสาธารณสุข 25
19 รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายผู้บริหาร งานการเจ้าหน้าที่ 31
20 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานธุรการ 48
21 การเก็บขนขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลธรรมเสน งานสาธารณสุข 140
22 ประกาศ การเก็บและขนขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน สำนักปลัด 184
23 ประกาศ เรื่อง แจ้งปิดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สำนักปลัด 26
24 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว สำนักปลัด 57
25 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ฯ สำนักปลัด 121
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสนเรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติงานเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปี 2565 งานสาธารณสุข 62
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) งานสาธารณสุข 36
28 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบขอรับถังขยะและบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย งานสาธารณสุข 164
29 ประกาศเชิญชวรร่วมตรวจสอบโครงการ งานธุรการ 41
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน เรื่อง กำหนดการประชุมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) สำนักปลัด 43

หน้า 1 จาก 7

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.ธรรมเสน

 

ช่องทางชำระภาษีทางอินเตอร์เน็ต


บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
 

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร.032-234994