ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คำแนะนำสำหรับประชาชน เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 สำนักปลัด 9
2 ประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด - 19 งานสาธารณสุข 13
3 ข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 งานสาธารณสุข 12
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน เรื่องขยายกำหนดเวลาระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูฏสร้างประจำปี พ.ศ.2564 กองคลัง 9
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับปฏิบัติการ งานการเจ้าหน้าที่ 48
6 ประกาศรับสมัครสอบพนักงานส่วนตำบล งานการเจ้าหน้าที่ 49
7 ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 กองคลัง 41
8 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รับแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ สำนักปลัด 41
9 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่า่าง งานการเจ้าหน้าที่ 51
10 ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล งานการเจ้าหน้าที่ 41
11 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน 65
12 ประกาศการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน งานธุรการ 52
13 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน 42
14 ประกาศเรื่องขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กองคลัง 38
15 ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง งานการเจ้าหน้าที่ 45
16 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 งานการเจ้าหน้าที่ 34
17 ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ กองการศึกษาฯ 54
18 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา กองการศึกษาฯ 162
19 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง งานการเจ้าหน้าที่ 66
20 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด 164
21 ประกาศ เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ สำนักปลัด 63
22 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด 65
23 ประชาสัมพันธ์เรื่องการชำระภาษ๊ปี พ.ศ. 2563 กองคลัง 63
24 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ปี พ.ศ. 2563 กองคลัง 49
25 ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า”ตามโครงการ ป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศ.ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาฯกรมพระศรี สวางควัฒนาวรขัตติยราชนารี ประจำปี พ.ศ.2563” สำนักปลัด 52
26 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง งานการเจ้าหน้าที่ 70
27 ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคโคโรน่า 2019 สำนักปลัด 250
28 ประชาสัมพันธ์โครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักปลัด 205
29 ผลการประเมินตนเอง งานธุรการ 72
30 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน กองคลัง 467

หน้า 1 จาก 4
โทร.032-234994 , 081-7361715

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
หน่วยงานภาครัฐดาวน์โหลดแนะนำ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

พยากรณ์อากาศวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

QR Code
อบต.ธรรมเสน