ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ รับสมัครรับเลือกตั้ง สำนักปลัด 6
2 เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน สำนักปลัด 11
3 ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน สำนักปลัด 2
4 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 สำนักปลัด 28
5 ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการประเภทอื่น งานการเจ้าหน้าที่ 33
6 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย งานธุรการ 36
7 คำแนะนำสำหรับประชาชน เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 สำนักปลัด 29
8 ประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด - 19 งานสาธารณสุข 25
9 ข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 งานสาธารณสุข 29
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน เรื่องขยายกำหนดเวลาระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูฏสร้างประจำปี พ.ศ.2564 กองคลัง 25
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับปฏิบัติการ งานการเจ้าหน้าที่ 63
12 ประกาศรับสมัครสอบพนักงานส่วนตำบล งานการเจ้าหน้าที่ 66
13 ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 กองคลัง 57
14 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รับแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ สำนักปลัด 55
15 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่า่าง งานการเจ้าหน้าที่ 64
16 ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล งานการเจ้าหน้าที่ 64
17 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน 78
18 ประกาศการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน งานธุรการ 63
19 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน 55
20 ประกาศเรื่องขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กองคลัง 51
21 ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง งานการเจ้าหน้าที่ 60
22 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 งานการเจ้าหน้าที่ 46
23 ประชาสัมพันธ์ให้ความรุ้ประชาชนเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ สำนักปลัด 17
24 ประชาสัมพันธ์การทิ้งขยะอันตราย สำนักปลัด 17
25 ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ กองการศึกษาฯ 84
26 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา กองการศึกษาฯ 228
27 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง งานการเจ้าหน้าที่ 77
28 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด 181
29 การบำบัดน้ำเสียด้วยผักตบชวา สำนักปลัด 11
30 ประชาสัมพันธ์รวมใจลดโลกร้อนด้วยการปั่นจักรยาน สำนักปลัด 11

หน้า 1 จาก 4

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.ธรรมเสน

 

ช่องทางชำระภาษีทางอินเตอร์เน็ต


บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
 

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร.032-234994