ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชาสัมพันธ์วันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 งานธุรการ 2
2 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ งานธุรการ 12
3 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง งานป้องกันสาธารณภัยฯ 12
4 ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ งานสาธารณสุข 16
5 ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภค งานธุรการ 19
6 ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ สำนักปลัด 18
7 ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายผู้บริหารที่ว่าง งานการเจ้าหน้าที่ 22
8 ประชาสัมพันธ์ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดราชบุรี งานธุรการ 12
9 ประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่น "พ้นภัย" งานธุรการ 15
10 ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นและข้าราชการประเภทอื่น งานการเจ้าหน้าที่ 27
11 แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานธุรการ 19
12 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Administrator 40
13 ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี งานธุรการ 19
14 ประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 งานป้องกันสาธารณภัยฯ 40
15 ประชาสัมพันธ์ภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการเล่นพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิงและการปล่อยโคมลอย งานป้องกันสาธารณภัยฯ 19
16 ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่13)พ.ศ.2565 งานป้องกันสาธารณภัยฯ 27
17 ประชาสัมพันธ์การจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกครัวเรือน สำนักปลัด 20
18 แผ่นพับคู่มือประชาชน เรื่อง การจัดการขยะในครัวเรือน สำนักปลัด 373
19 ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอันตรายก่อนทิ้ง สำนักปลัด 32
20 โครงการพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่ 1) งานธุรการ 24
21 รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100% งานธุรการ 29
22 แจ้งข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 กองคลัง 41
23 ผลประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน งานธุรการ 32
24 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565 กองคลัง 51
25 ประชาสัมพันธ์ การออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฯ งานสาธารณสุข 37
26 แจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 กองคลัง 33
27 ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565 กองคลัง 49
28 ประกาศ ปิดศูนย์พักคอยตำบลธรรมเสน สำนักปลัด 51
29 ข่าวประชาสัมพันธ์ การเก็บขนขยะมูลฝอย ในพื้นที่ตำบลธรรมเสน งานสาธารณสุข 42
30 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนประชาชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วม ชมรมคนริมน้ำคลองบางสองร้อย สำนักปลัด 74

หน้า 1 จาก 7

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.ธรรมเสน

 

ช่องทางชำระภาษีทางอินเตอร์เน็ต


บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
 

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร.032-234994

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล