ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชาสัมพันธ์ การฉีดวัคซีนโควิด-19 สำนักปลัด 4
2 ข่าวสารประชาชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย(ประจำปี 2565) กองคลัง 10
3 ประกาศ เรื่องบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 กองคลัง 20
4 ประชาสัมพันธ์ แต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้ง สำนักปลัด 25
5 ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน สำนักปลัด 18
6 ประชาสัมพันธ์การออกไปใช้สิทธิและลงคะแนนเลือกตั้ง สำนักปลัด 13
7 ประชุม เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขฟื้นฟูพื้นที่และเยียวยาผู้เสียหายในกรณีที่มีการลักลอบทิ้งน้ำเสีย สำนักปลัด 25
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน สำนักปลัด 23
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน เขตเลือกตั้งที่ 1 สำนักปลัด 21
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน เขตเลือกตั้งที่ 2 สำนักปลัด 19
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน เขตเลือกตั้งที่ 3 สำนักปลัด 17
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน เขตเลือกตั้งที่ 4 สำนักปลัด 13
13 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน เขตเลือกตั้งที่ 5 สำนักปลัด 21
14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน เขตเลือกตั้งที่ 6 สำนักปลัด 16
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน เขตเลือกตั้งที่ 7 สำนักปลัด 17
16 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน เขตเลือกตั้งที่ 8 สำนักปลัด 15
17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน เขตเลือกตั้งที่ 9 สำนักปลัด 15
18 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน เขตเลือกตั้งที่ 10 สำนักปลัด 10
19 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน เขตเลือกตั้งที่ 11 สำนักปลัด 6
20 ประกาศ รับสมัครรับเลือกตั้ง สำนักปลัด 22
21 เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน สำนักปลัด 28
22 ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน สำนักปลัด 16
23 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 สำนักปลัด 36
24 ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการประเภทอื่น งานการเจ้าหน้าที่ 43
25 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย งานธุรการ 46
26 คำแนะนำสำหรับประชาชน เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 สำนักปลัด 41
27 ประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด - 19 งานสาธารณสุข 31
28 ข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 งานสาธารณสุข 32
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน เรื่องขยายกำหนดเวลาระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูฏสร้างประจำปี พ.ศ.2564 กองคลัง 29
30 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับปฏิบัติการ งานการเจ้าหน้าที่ 68

หน้า 1 จาก 5

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.ธรรมเสน

 

ช่องทางชำระภาษีทางอินเตอร์เน็ต


บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
 

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร.032-234994