ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอย7หมู่ที่5

alt

ประกาศข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2564

alt

ประกาศเรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

alt

ประกาศ รับสมัครรับเลือกตั้ง

alt

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน