แนะนำแผนที่มุมมองถนน อบต.ธรรมเสน (Street View Thammasen)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายบ้านนางฮวย มีทรง ถึง ทุ่งนานายเชียง มีทรง หมู่ที่ 4

alt

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 11 สายซอยร่วมใจพัฒนา