แนะนำแผนที่มุมมองถนน อบต.ธรรมเสน (Street View Thammasen)

ประกาศ เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ

altalt

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2020 เวลา 15:32 น.

 

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

alt

alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2020 เวลา 15:29 น.

 

ประชาสัมพันธ์เรื่องการชำระภาษ๊ปี พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ประกาศเรื่องการชำระภาษี ปี พ.ศ. 2563