แนะนำแผนที่มุมมองถนน อบต.ธรรมเสน (Street View Thammasen)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการถนนลูกรังบดอัดแน่น ม.7 สายบ้านนายเฉลิม ฉุนปรางค์ ถึงสายหนองมะลิ

alt

alt

    

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่นจากถนนสายเขางู เบิกไพร ถึงนานายแสง เกิดขำ ม.5

alt

alt

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นสายบ้านนางฮวย มีทรง ถึงนานายเชียง มีทราง ม.4