ประกาศผู้ชนะพการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการเก็บ ขน และเกำจัดขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน หมู่ที่1,2,5,6,7,8และ9 (ประจำเดือนพฤษภาคม 2566)

alt

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เคาน์เตอร์ครัว จำนวน 1 ตู้

alt

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด)จำนวน 18 รายการ

alt

ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน

"การออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 "

alt

- กำหนดการแผนดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ (รายละเอียดแนบท้ายนี้)

- แผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า (รายละเอียดแนบท้ายนี้)

ประกาศเรื่องผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566

alt

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.ธรรมเสน

 

ช่องทางชำระภาษีทางอินเตอร์เน็ต


บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
 

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร.032-234994

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล