แนะนำแผนที่มุมมองถนน อบต.ธรรมเสน (Street View Thammasen)

ประกาศ การเปลี่ยนแปลงกำหนดวันสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกำหนดวันสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2019 เวลา 14:05 น.

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นม.1สายบ้านนายสิริ พันธุ์แสงสวัสดิ์ถึงนานายวิโรจน์ เยี่ยมมิ่ง

alt

alt

 

ประกาศจ้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน

alt

 

ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสังเวียน รอดนิตย์ถึงบริเวณทางเข้าบ้านโคกกระต่าย ม.2

alt

 

ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 สายบ้านนายจรัญ มุมมาลาถึงบ้านนายทองดี พัชนี

.