แนะนำแผนที่มุมมองถนน อบต.ธรรมเสน (Street View Thammasen)

ประชุมสภาฯ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เพื่อเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสนได้ประชุมสภาฯ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เพื่อเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

alt

alt

alt

alt

 

ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 31 กรกฏาคม 2020 เวลา 14:34 น.

 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

ไม่มีคำอธิบาย

alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 29 กรกฏาคม 2020 เวลา 16:28 น.

 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

ไม่มีคำอธิบาย

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 29 กรกฏาคม 2020 เวลา 14:40 น.

 

รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563