แนะนำแผนที่มุมมองถนน อบต.ธรรมเสน (Street View Thammasen)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 7 สายบ้านนายเฉลิม ฉุนปรางค์ ถึง สายหนองมะลิ