แนะนำแผนที่มุมมองถนน อบต.ธรรมเสน (Street View Thammasen)

ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเกาะแก้ว ม.9เชื่อมม.3ตำบลนางแก้ว

alt

alt

 

 

Attachments:
Download this file (IMG_20210317_0001.pdf)IMG_20210317_0001.pdf[ ]6557 Kb

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 17 มีนาคม 2021 เวลา 14:43 น.

 

Big Cleaning Day ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน ได้ดำเนินการจัดทำกิจกรรม Big Cleaning Day

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณอาคาร สำนักงานและห้องทำงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

ของไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

alt

alt

alt

alt

alt

alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 17 มีนาคม 2021 เวลา 14:28 น.

 

ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเกาะแก้วม.9เชื่อมม.3ตำบลนางแก้ว

alt

 

ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564