แนะนำแผนที่มุมมองถนน อบต.ธรรมเสน (Street View Thammasen)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายนานายประเสริฐ กลั่นทิพย์ ถึง นานางอินทร์ เอี่ยมจำปา หมู่ที่ 5