แนะนำแผนที่มุมมองถนน อบต.ธรรมเสน (Street View Thammasen)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน ฯ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 01 กันยายน 2020 เวลา 11:10 น.

 

โครงการรวมพลังสร้างชุมชนสุขภาพดีตำบลธรรมเสน

 

ด้วย ชมรมสร้างเสริมสุขภาพตำบลธรรมเสน  จัดทำโครงการรวมพลังสร้างชุมชนสุขภาพดีตำบลธรรมเสน

โดยมีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

 

การรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

เปิดรับสมัครวันที่ 26 สิงหาคม - 3 กันยายน 2563

ยื่นใบสมัครได้ที่ ณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน

ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2020 เวลา 16:13 น.

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน

เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3)

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2020 เวลา 10:40 น.

 

ประชุมสภาฯ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

alt

alt

alt