ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกท้องถิ่น จำนวน 5 รายการ

alt

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการเลือกตั้งตามโครงการดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 1 รายการ

alt

ครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยและผู้ช่วยเหลือการเลือกตั้ง (อสม.ประจำหมู่บ้าน) การเลือกตั้วสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน

alt  alt