แนะนำแผนที่มุมมองถนน อบต.ธรรมเสน (Street View Thammasen)

รายงานผลการประเมินตนเองตามแบบการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน พ.ศ. 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน เรื่อง รายงานผลการประเมินตนเองตามแบบการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน พ.ศ. 2563

 

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระะนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2020 เวลา 14:46 น.

 

ประชุมสภาฯ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เพื่อเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสนได้ประชุมสภาฯ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เพื่อเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

alt

alt

alt

alt

 

ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 31 กรกฏาคม 2020 เวลา 14:34 น.

 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

ไม่มีคำอธิบาย

alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 29 กรกฏาคม 2020 เวลา 16:28 น.

 

หน้า 4 จาก 78


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ