ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการกีฬาสีฯ จำนวน 9 รายการ กองคลัง -
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น รบ.3019 สายประปาหมู่ที่ 3 กองคลัง -
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บม 2290 ราชบุรี จำนวน 1 คัน กองคลัง -
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ จำนวน 4 รายการ กองคลัง -
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลกิจกรรมและป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ จำนวน 2 รายการ กองคลัง -
6 ประกาศผู้ชขนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บม 2290 ราชบุรี จำนวน 1 คัน กองคลัง -
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ กองคลัง 1
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฉากกั้นห้อง(พร้อมติดตั้ง)จำนวน 23 หลา กองคลัง 2
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าม่านกันแสง(พร้อมติดตั้ง)จำนวน 10 ชุด กองคลัง 1
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)นมพาสเจอร์ไรส ชนิดกล่อง โรงเรียน 3 โรงเรียน (วันที่ 20-31 มีนาคม 2566) กองคลัง 3
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม)นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดกล่อง ศพด.3 ศูนย์(วันที่ 20-31 มีนาคม 2566) กองคลัง 1
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง กองคลัง 1
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด กองคลัง 4
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดกล่อง โรงเรียน 3 โรงเรียน(วันที่ 1 เมษายน-15พฤษภาคม 2566) กองคลัง 2
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม)นมพาสเจอร์ไรส์ชนิดกล่อง ศพด. 3 ศูนย์(วันที่ 1 เมษายน-15พฤษภาคม 2566) กองคลัง 2
16 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประปาหมู่ที่3 กองคลัง 2
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวสดุงานบ้านงานครัว(ศพด.โรงเรียนบ้านหนองตาพุด)จำนวน 12 รายการ กองคลัง 2
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สพด.โรงเรียนวัดแก้วฟ้า)จำนวน 6 รายการ กองคลัง 2
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ศพด.โรงเรียนบ้านเนินม่วง)จำนวน 12 รายการ กองคลัง 2
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสด สุ่มมาตรถึงบ้าน นายวิเชียร บุญชู หมู่ที่1 กองคลัง 3

หน้า 1 จาก 12

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.ธรรมเสน

 

ช่องทางชำระภาษีทางอินเตอร์เน็ต


บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
 

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร.032-234994

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล