ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกแจง หมู่ที่ 8 เชื่อมหมู่ที่ 7 ตำบลเขาแร้ง จำนวน 2 ช่วง กองคลัง 10
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัด) จำนวน 13 รายการ กองคลัง 8
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงท่อเมนประปาภายในหมู่ที่ 6 จำนวน 2 จุด กองคลัง 14
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างบันได ที่ทำการ อบต.ธรรมเสน กองคลัง 13
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง กองคลัง 7
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการเก็บ ขน และกำจัดขนะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน หมู่ที่ 1,2,5,6,7,8,และ9(ประจำเดือนพฤษภาคม 2567) กองคลัง 6
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ยี่ห้อมาสด้า หมายเลขทะเบียน กค 6212 ราชบุรี จำนวน 1 คัน กองคลัง 11
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศพด.โรงเรียนบ้านเนินม่วง)จำนวน 1 รายการ กองคลัง 24
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศพด.โรงเรียนวัดแก้วฟ้า )จำนวน 4 รายการ กองคลัง 16
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในตำบลธรรมเสน จำนวน 7 สาย กองคลัง 18
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(กองช่าง) จำนวน 3 รายการ กองคลัง 18
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตสายบ้านเตาอิฐ เชื่อมต่อคลองแปด หมู่ที่ 2 กองคลัง 15
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน หมู่ที่ 1,2,5,6,7,8และ9 (ประจำเดือนเมษายน 2567) กองคลัง 17
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น 2 วัน จำนวน 1 คัน กองคลัง 20
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง)จำนวน 14 รายการ กองคลัง 16
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม(โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลธรรมเสน ครั้งที่ 3) กองคลัง 20
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขางู-เบิกไพรถึงคลองชลประทาน หมู่ที่ 8 กองคลัง 20
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์วีโก้ หมายเลขทะเบียน กจ 3922 ราชบุรี จำนวน 4 เส้น กองคลัง 19
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ยร่ห้อฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กต 2581 ราชบุรี กองคลัง 26
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด)จำนวน 14 รายการ กองคลัง 22

หน้า 1 จาก 23

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.ธรรมเสน

 

ช่องทางชำระภาษีทางอินเตอร์เน็ต


บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
 

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร.032-234994

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล