การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน เพื่อพิจารณาการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ งานนโยบายและแผนงาน 90
2 ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน งานธุรการ 91
3 ประชุมคณะทำงานจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น งานธุรการ 68
4 ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อทบทวนและเสนอปัญหาความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) งานธุรการ 112
5 ประชุมคณะทำงานในการทบทวน แก้ไขปรับปรุง หรือ ยกเลิก ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น งานธุรการ 120
6 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสนและประชาคมท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 งานธุรการ 123
7 ประชุมคณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2565 งานธุรการ 97
8 ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินการในกรณีลักลอบทิ้งน้ำเสียในพื้นที่ป่าชุมชนเขาพระ-ดอนเจริญ งานธุรการ 87
9 ประชุมปรึกษาหารือการบริหารจัดการชยะชุมชนตำบลธรรมเสน สำนักปลัด 132
10 ประชุมปรึกษาหารือการพิจารณาพื้นที่ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย งานธุรการ 77

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.ธรรมเสน

 

ช่องทางชำระภาษีทางอินเตอร์เน็ต


บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร.032-234994

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล