การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชุมคณะทำงานจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น งานธุรการ 34
2 ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อทบทวนและเสนอปัญหาความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) งานธุรการ 69
3 ประชุมคณะทำงานในการทบทวน แก้ไขปรับปรุง หรือ ยกเลิก ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น งานธุรการ 42
4 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสนและประชาคมท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 งานธุรการ 47
5 ประชุมคณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2565 งานธุรการ 63
6 ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินการในกรณีลักลอบทิ้งน้ำเสียในพื้นที่ป่าชุมชนเขาพระ-ดอนเจริญ งานธุรการ 47
7 ประชุมปรึกษาหารือการบริหารจัดการชยะชุมชนตำบลธรรมเสน สำนักปลัด 60
8 ประชุมปรึกษาหารือการพิจารณาพื้นที่ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย งานธุรการ 42
9 ประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาและเยียวยาประชาชนฯ งานนิติการ 47
10 ประชุมแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำประปาไม่ได้คุณภาพ สำนักปลัด 85

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.ธรรมเสน

 

ช่องทางชำระภาษีทางอินเตอร์เน็ต


บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
 

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร.032-234994

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล