คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ งานธุรการ 4
2 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน 493
3 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน 96
4 คู่มือสิทธิสวัสดิการ ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น งานการเจ้าหน้าที่ 95
5 คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานป้องกันสาธารณภัยฯ 109
6 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ งานธุรการ 68
7 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ สำนักปลัด 106

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.ธรรมเสน

 

ช่องทางชำระภาษีทางอินเตอร์เน็ต


บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
 

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร.032-234994

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล