มาตรการภายใน

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน งานธุรการ 3
2 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง งานธุรการ 3
3 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ งานธุรการ 4
4 มาตรการป้องกันการรับสินบน งานธุรการ 4
5 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม งานธุรการ 4
6 มาตรการประหยัดพลังงาน งานธุรการ 3
7 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานธุรการ 4
8 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ งานธุรการ 3
9 เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและค่านิยมวัฒนธรรมสุจริต งานธุรการ 3
10 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต งานธุรการ 8

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.ธรรมเสน

 

ช่องทางชำระภาษีทางอินเตอร์เน็ต


บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
 

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร.032-234994