มาตรการภายใน

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ งานธุรการ 14
2 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี งานธุรการ 10
3 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต งานธุรการ 14
4 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม งานธุรการ 18
5 มาตรการป้องกันการรับสินบน งานธุรการ 13
6 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง งานธุรการ 11
7 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน งานธุรการ 14
8 การแสดงเจตจำนองสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน งานธุรการ 20
9 เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น งานธุรการ 15
10 นโยบายคุณธรรมจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน งานธุรการ 16


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
หน่วยงานภาครัฐดาวน์โหลดแนะนำ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

พยากรณ์อากาศวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

QR Code
อบต.ธรรมเสน