มาตรการภายใน

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน งานธุรการ 40
2 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง งานธุรการ 48
3 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ งานธุรการ 43
4 มาตรการป้องกันการรับสินบน งานธุรการ 47
5 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม งานธุรการ 50
6 มาตรการประหยัดพลังงาน งานธุรการ 46
7 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานธุรการ 48
8 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ งานธุรการ 44
9 เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและค่านิยมวัฒนธรรมสุจริต งานธุรการ 49
10 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต งานธุรการ 51

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.ธรรมเสน

 

ช่องทางชำระภาษีทางอินเตอร์เน็ต


บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
 

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร.032-234994

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล