มาตรการภายใน

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ งานธุรการ 4
2 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี งานธุรการ 4
3 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต งานธุรการ 4
4 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม งานธุรการ 4
5 มาตรการป้องกันการรับสินบน งานธุรการ 3
6 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง งานธุรการ 2
7 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน งานธุรการ 4
8 การแสดงเจตจำนองสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน งานธุรการ 5
9 เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น งานธุรการ 4
10 นโยบายคุณธรรมจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน งานธุรการ -


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
หน่วยงานภาครัฐดาวน์โหลดแนะนำ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

พยากรณ์อากาศวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


QR Code
อบต.ธรรมเสน