มาตรการภายใน

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานธุรการ 8
2 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ งานธุรการ 48
3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี งานธุรการ 44
4 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต งานธุรการ 51
5 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม งานธุรการ 50
6 มาตรการป้องกันการรับสินบน งานธุรการ 43
7 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง งานธุรการ 44
8 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน งานธุรการ 45
9 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ งานธุรการ 11
10 การแสดงเจตจำนองสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน งานธุรการ 56

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.ธรรมเสน

 

ช่องทางชำระภาษีทางอินเตอร์เน็ต


บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
 

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร.032-234994