ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
61 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน 75
62 ประชาสัมพันธ์การป้องกันฌรคอุบัติใหม่ สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน 343
63 ร้องเรียนการบริหารงานบุคคล Administrator 1904
64 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง บุคลากร 218
65 จดหมายข่าย เรื่อง การชำระภาษ๊ ปี 2560 กองคลัง 188
66 ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบรายการ และชำระภาษีป้าย ประจำปี 2560 กองคลัง 686
67 ประกาศ เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในตำบลธรรมเสนอันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ กองคลัง 415
68 ประกาศ เรื่อง ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2560 กองคลัง 576
69 ประกาศ เรื่องการชำระภาษี ปี 2560 กองคลัง 177
70 ประกาศให้ทหารกองเกินไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียก งานธุรการ 431
71 ประกาศ เรื่องการชำระภาษี ประจำปี 2559 กองคลัง 186
72 ประกาศ เรื่องการชำระภาษี ประจำปี 2559 กองคลัง 141
73 ประกาศ เรื่อง โครงการเร่งรัดพัฒนาจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2559 กองคลัง 237
74 จดหมายข่าว กองคลัง 710
75 ขอเชิญร่วมลงทะเบียนออนไลน์ ถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน อบต.ธรรมเสน 195
76 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ สำนักงานปลัด 1848
77 คู่มือการชำระภาษี กองคลัง 226
78 คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 งานธุรการ 441
79 ประกาศ เรื่องคู่มือประชาชนสำหรับติดต่องานราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน สำนักงานปลัด 944
80 ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างผนังกันดิน สระน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 กองคลัง 1017
81 ประกาศ เรื่อง การโอนเงินเบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เดือนมิถุนายน 2558 กองคลัง 279
82 การโอนเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ เดือนมิถุนายน 2558 กองคลัง 315
83 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักงานปลัด 324

หน้า 3 จาก 3


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
หน่วยงานภาครัฐดาวน์โหลดแนะนำ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

พยากรณ์อากาศวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


QR Code
อบต.ธรรมเสน