ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
31 ต้อนรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัด 38
32 ประชาสัมพันธ์โครงการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานปลัด 91
33 สนามกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน กองการศึกษาฯ 3
34 สนามกีฬาประจำโรงเรียน กองการศึกษาฯ 10
35 สนามกีฬาประจำหมู่บ้าน กองการศึกษาฯ 10
36 สนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 กองการศึกษาฯ 15
37 สนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 กองการศึกษาฯ 5
38 สนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 กองการศึกษาฯ -
39 สนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 กองการศึกษาฯ -
40 สนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 กองการศึกษาฯ -
41 สนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 กองการศึกษาฯ -
42 สนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 กองการศึกษาฯ -
43 สนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 กองการศึกษาฯ -
44 สนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 กองการศึกษาฯ -
45 สนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 กองการศึกษาฯ -
46 สนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 กองการศึกษาฯ -
47 จดหมายข่าว การชำระภาษี ประจำปี 2562 กองคลัง 291
48 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. 2562 กองคลัง 388
49 ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก บุคลากร 73
50 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง บุคลากร 77
51 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง บุคลากร 94
52 ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล บุคลากร 298
53 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง บุคลากร 130
54 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง บุคลากร 133
55 ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ สำนักงานปลัด 118
56 จดหมายแจ้งการยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและสำรวจที่ดิน (ภ.บ.ท.5) รอบปี พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564 กองคลัง 710
57 ประกาศ เรื่องกำหนดการออกจัดทำแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) กองคลัง 278
58 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน กองคลัง 124
59 ประกาศสำนักงานสรรพกรพื้นที่ราชบุรี เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) ประจำปี 2560 สำนักงานปลัด 112
60 ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคเอดส์ สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน 560

หน้า 2 จาก 3


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
หน่วยงานภาครัฐดาวน์โหลดแนะนำ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

พยากรณ์อากาศวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


QR Code
อบต.ธรรมเสน