ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศรับสมัครสอบพนักงานส่วนตำบล บุคลากร 11
2 ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 กองคลัง 7
3 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รับแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ สำนักงานปลัด 11
4 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่า่าง บุคลากร 25
5 ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล บุคลากร 18
6 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน 45
7 ประกาศการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน งานธุรการ 34
8 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน 26
9 ประกาศเรื่องขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กองคลัง 21
10 ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง บุคลากร 27
11 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 บุคลากร 16
12 ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ กองการศึกษาฯ 41
13 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา กองการศึกษาฯ 118
14 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง บุคลากร 47
15 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักงานปลัด 139
16 ประกาศ เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ สำนักงานปลัด 44
17 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักงานปลัด 49
18 ประชาสัมพันธ์เรื่องการชำระภาษ๊ปี พ.ศ. 2563 กองคลัง 49
19 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ปี พ.ศ. 2563 กองคลัง 33
20 ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า”ตามโครงการ ป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศ.ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาฯกรมพระศรี สวางควัฒนาวรขัตติยราชนารี ประจำปี พ.ศ.2563” สำนักงานปลัด 36
21 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง บุคลากร 50
22 ประชาสัมพันธ์โครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานปลัด 181
23 ผลการประเมินตนเอง งานธุรการ 56
24 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน กองคลัง 397
25 ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน สำนักงานปลัด 22
26 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง บุคลากร 161
27 ดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สำนักงานปลัด 334
28 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ บุคลากร 82
29 เพลง 3 อาร์สา สำนักงานปลัด 15
30 ประกาศ การเปลี่ยนแปลงกำหนดวันสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง บุคลากร 109

หน้า 1 จาก 4


ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
หน่วยงานภาครัฐดาวน์โหลดแนะนำ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

พยากรณ์อากาศวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

QR Code
อบต.ธรรมเสน