ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ กองการศึกษาฯ 5
2 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา กองการศึกษาฯ 9
3 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง บุคลากร 9
4 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักงานปลัด 12
5 ประกาศ เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ สำนักงานปลัด 12
6 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักงานปลัด 11
7 ประชาสัมพันธ์เรื่องการชำระภาษ๊ปี พ.ศ. 2563 กองคลัง 6
8 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ปี พ.ศ. 2563 กองคลัง 5
9 ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า”ตามโครงการ ป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศ.ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาฯกรมพระศรี สวางควัฒนาวรขัตติยราชนารี ประจำปี พ.ศ.2563” สำนักงานปลัด 10
10 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง บุคลากร 17
11 ประชาสัมพันธ์โครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานปลัด 67
12 ผลการประเมินตนเอง งานธุรการ 25
13 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน กองคลัง 176
14 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง บุคลากร 89
15 ดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สำนักงานปลัด 299
16 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ บุคลากร 55
17 ประกาศ การเปลี่ยนแปลงกำหนดวันสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง บุคลากร 32
18 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน บุคลากร 58
19 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง บุคลากร 38
20 เชิญชวนร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก งานธุรการ 26
21 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนร่วมกันประดับตราสัญลักษณ์พร้อมธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ สำนักงานปลัด 30
22 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง บุคลากร 154
23 ปรกาศ เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานปลัด 57
24 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) สำนักงานปลัด 288
25 ประกาศ เรื่อง ห้ามเผาไร่ นา ขยะ ฯลฯ โดยเด็ดขาดในพื้นที่ตำบลธรรมเสน บุคลากร 268
26 ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลและพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น บุคลากร 44
27 ต้อนรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัด 34
28 ประชาสัมพันธ์โครงการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานปลัด 71
29 จดหมายข่าว การชำระภาษี ประจำปี 2562 กองคลัง 227
30 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. 2562 กองคลัง 334

หน้า 1 จาก 3


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
หน่วยงานภาครัฐดาวน์โหลดแนะนำ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

พยากรณ์อากาศวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


QR Code
อบต.ธรรมเสน