ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน 17
2 ประกาศการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน งานธุรการ 12
3 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน 14
4 ประกาศเรื่องขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กองคลัง 10
5 ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง บุคลากร 16
6 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 บุคลากร 8
7 ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ กองการศึกษาฯ 31
8 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา กองการศึกษาฯ 61
9 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง บุคลากร 38
10 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักงานปลัด 108
11 ประกาศ เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ สำนักงานปลัด 33
12 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักงานปลัด 34
13 ประชาสัมพันธ์เรื่องการชำระภาษ๊ปี พ.ศ. 2563 กองคลัง 32
14 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ปี พ.ศ. 2563 กองคลัง 22
15 ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า”ตามโครงการ ป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศ.ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาฯกรมพระศรี สวางควัฒนาวรขัตติยราชนารี ประจำปี พ.ศ.2563” สำนักงานปลัด 29
16 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง บุคลากร 39
17 ประชาสัมพันธ์โครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานปลัด 159
18 ผลการประเมินตนเอง งานธุรการ 44
19 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน กองคลัง 296
20 ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน สำนักงานปลัด 13
21 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง บุคลากร 139
22 ดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สำนักงานปลัด 324
23 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ บุคลากร 73
24 เพลง 3 อาร์สา สำนักงานปลัด 9
25 ประกาศ การเปลี่ยนแปลงกำหนดวันสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง บุคลากร 54
26 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน บุคลากร 73
27 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง บุคลากร 61
28 เชิญชวนร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก งานธุรการ 41
29 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนร่วมกันประดับตราสัญลักษณ์พร้อมธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ สำนักงานปลัด 43
30 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง บุคลากร 175

หน้า 1 จาก 3


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
หน่วยงานภาครัฐดาวน์โหลดแนะนำ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

พยากรณ์อากาศวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

QR Code
อบต.ธรรมเสน