ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชาสัมพันธ์โครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานปลัด 7
2 ผลการประเมินตนเอง งานธุรการ 20
3 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน กองคลัง 64
4 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง บุคลากร 73
5 ดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สำนักงานปลัด 50
6 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ บุคลากร 52
7 ประกาศ การเปลี่ยนแปลงกำหนดวันสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง บุคลากร 23
8 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน บุคลากร 56
9 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง บุคลากร 36
10 เชิญชวนร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก งานธุรการ 24
11 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนร่วมกันประดับตราสัญลักษณ์พร้อมธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ สำนักงานปลัด 27
12 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง บุคลากร 123
13 ปรกาศ เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานปลัด 28
14 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) สำนักงานปลัด 221
15 ประกาศ เรื่อง ห้ามเผาไร่ นา ขยะ ฯลฯ โดยเด็ดขาดในพื้นที่ตำบลธรรมเสน บุคลากร 106
16 ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลและพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น บุคลากร 38
17 ต้อนรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัด 28
18 ประชาสัมพันธ์โครงการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานปลัด 48
19 จดหมายข่าว การชำระภาษี ประจำปี 2562 กองคลัง 142
20 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. 2562 กองคลัง 244
21 ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก บุคลากร 67
22 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง บุคลากร 71
23 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง บุคลากร 86
24 ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล บุคลากร 220
25 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง บุคลากร 128
26 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง บุคลากร 130
27 ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ สำนักงานปลัด 112
28 จดหมายแจ้งการยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและสำรวจที่ดิน (ภ.บ.ท.5) รอบปี พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564 กองคลัง 696
29 ประกาศ เรื่องกำหนดการออกจัดทำแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) กองคลัง 247
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน กองคลัง 114

หน้า 1 จาก 2


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
หน่วยงานภาครัฐดาวน์โหลดแนะนำ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

พยากรณ์อากาศวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


QR Code
อบต.ธรรมเสน