ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 กองคลัง 34
2 ผลการดำเนินโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติฯ เดือนตุลาคม 2566 งานธุรการ 38
3 กิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช” 13 ตุลาคม 2566 งานธุรการ 42
4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากวัดเนินม่วง หมู่ที่ 7 เชื่อมหมู่ที่ 8 กองช่าง 39
5 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกเกลี่ยเรียบภายในตำบลธรรมเสน หมู่ที่ 7 กองช่าง 39
6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายรัชกฤช วรรณกร ถึง บ้านนางทองทรัพย์ แก้วบุรงค์ หมู่ที่ 2 Nussarawan Luangphokha 63
7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุชาติ หลำเพิกสืบ หมู่ที่ 11 กองช่าง 56
8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีรตเสริมเหล็ก สายซอยรา้นยางอัมพรถึงคลองชลประทาน 1 ขวา 11 ซ้าย 1 ขวา หมู่ที่ 6 Nussarawan Luangphokha 54
9 ดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในเขตพื้นที่ตำบลธรรมเสน กองช่าง 56
10 ผลการดำเนินโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติฯ งานธุรการ 259
11 โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2566 งานการเจ้าหน้าที่ 41
12 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสนและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน งานธุรการ 50
13 รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด งานธุรการ 47
14 ต่อต้านคอร์รัปชั่น งานธุรการ 36
15 ดำเนินโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติฯ งานธุรการ 145
16 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 สำนักปลัด 56
17 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 สำนักปลัด 55
18 ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 กองคลัง 110
19 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม ในพื้นที่ตำบลธรรมเสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานธุรการ 102
20 กิจกรรมวันล้างมือโลก ประจำปีงบประมาณ 2565 งานธุรการ 73
21 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 สำนักปลัด 76
22 ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล 8 กันยายน 2565 งานนโยบายและแผนงาน 44
23 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ งานการเจ้าหน้าที่ 60
24 โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๙o ล้านต้น" งานธุรการ 57
25 การจัดอบรมความรู้ด้านประกันภัย โครงการสร้างเครือข่ายส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยให้กับสาธารณชน ประจำปี 2565 สำนักปลัด 169
26 โครงการจัดงานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา Chompoonuch 69
27 การประชุมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 สำนักปลัด 63
28 ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล งานนโยบายและแผนงาน 99
29 ภาพประกอบกิจกรรมการออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 งานสาธารณสุข 28
30 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก สำนักปลัด 75

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.ธรรมเสน

 

ช่องทางชำระภาษีทางอินเตอร์เน็ต


บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
 

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร.032-234994

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล