ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การจัดอบรมความรู้ด้านประกันภัย โครงการสร้างเครือข่ายส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยให้กับสาธารณชน ประจำปี 2565 สำนักปลัด 10
2 โครงการจัดงานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา Chompoonuch 16
3 การประชุมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.256 สำนักปลัด 11
4 ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล งานนโยบายและแผนงาน 17
5 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก สำนักปลัด 20
6 26 มิถุนายนของทุกปี "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" งานนโยบายและแผนงาน 14
7 ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ สำนักปลัด 53
8 มอบเกียรติบัตรเชิดชูหมู่บ้านที่ใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละ 90 ขึ้นไป สำนักปลัด 33
9 การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลธรรมเสน งานสาธารณสุข 22
10 กิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ สำนักปลัด 61
11 ประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 สำนักปลัด 37
12 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน ครั้งแรก สำนักปลัด 43
13 ครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยและผู้ช่วยเหลือการเลือกตั้ง (อสม.ประจำหมู่บ้าน) การเลือกตั้วสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน สำนักปลัด 43
14 การตรวจคัดกรองโควิด -19 ด้วยชุดตรวจ ATK ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง งานการเจ้าหน้าที่ 113
15 ประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วาระที่ 2 และวาระที่ 3 งานสภา 77
16 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 งานธุรการ 20
17 กิจกรรม Big Cleaning Day งานธุรการ 116
18 แจกจ่ายแอลกอฮอล์ให้กับประชาชนหมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 11 ตำบลธรรมเสน สำนักปลัด 107
19 จัดเตรียมแอลกอฮอล์เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลธรรมเสนเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำนักปลัด 92
20 ประชุม เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการเข้า-ออก ประจำจุดตรวจ บริเวณพื้นที่ควบคุม ม.4 ต.ธรรมเสน สำนักปลัด 77
21 ภาพประกอบกิจกรรมการออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า งานสาธารณสุข 15
22 ประชุมประคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และคณะกรรมการช่วยเหลือภัยพิบัติ สำนักปลัด 45
23 Big Cleaning Day ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) สำนักปลัด 156
24 อัตราภาษีป้าย กองคลัง 64
25 การประกาศประชาสัมพันธ์ ปี 2564 กองคลัง 58
26 โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนตำบลธรรมเสน งานธุรการ 16
27 โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2563 งานการเจ้าหน้าที่ 108
28 ประชุมสภาฯ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักปลัด 93
29 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระะนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง งานธุรการ 141
30 ประชุมสภาฯ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เพื่อเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักปลัด 84

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.ธรรมเสน

 

ช่องทางชำระภาษีทางอินเตอร์เน็ต


บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
 

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร.032-234994