ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม ในพื้นที่ตำบลธรรมเสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานธุรการ 20
2 กิจกรรมวันล้างมือโลก ประจำปีงบประมาณ 2565 งานธุรการ 16
3 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 สำนักปลัด 32
4 ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล 8 กันยายน 2565 งานนโยบายและแผนงาน 17
5 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ งานการเจ้าหน้าที่ 17
6 โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๙o ล้านต้น" งานธุรการ 15
7 การจัดอบรมความรู้ด้านประกันภัย โครงการสร้างเครือข่ายส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยให้กับสาธารณชน ประจำปี 2565 สำนักปลัด 34
8 โครงการจัดงานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา Chompoonuch 24
9 การประชุมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.256 สำนักปลัด 22
10 ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล งานนโยบายและแผนงาน 30
11 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก สำนักปลัด 30
12 26 มิถุนายนของทุกปี "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" งานนโยบายและแผนงาน 56
13 ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ สำนักปลัด 58
14 มอบเกียรติบัตรเชิดชูหมู่บ้านที่ใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละ 90 ขึ้นไป สำนักปลัด 42
15 การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลธรรมเสน งานสาธารณสุข 28
16 กิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ สำนักปลัด 87
17 ประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 สำนักปลัด 46
18 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน ครั้งแรก สำนักปลัด 59
19 ครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยและผู้ช่วยเหลือการเลือกตั้ง (อสม.ประจำหมู่บ้าน) การเลือกตั้วสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน สำนักปลัด 50
20 การตรวจคัดกรองโควิด -19 ด้วยชุดตรวจ ATK ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง งานการเจ้าหน้าที่ 120
21 ประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วาระที่ 2 และวาระที่ 3 งานสภา 87
22 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 งานธุรการ 25
23 กิจกรรม Big Cleaning Day งานธุรการ 127
24 แจกจ่ายแอลกอฮอล์ให้กับประชาชนหมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 11 ตำบลธรรมเสน สำนักปลัด 116
25 จัดเตรียมแอลกอฮอล์เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลธรรมเสนเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำนักปลัด 101
26 ประชุม เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการเข้า-ออก ประจำจุดตรวจ บริเวณพื้นที่ควบคุม ม.4 ต.ธรรมเสน สำนักปลัด 84
27 ภาพประกอบกิจกรรมการออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า งานสาธารณสุข 19
28 ประชุมประคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และคณะกรรมการช่วยเหลือภัยพิบัติ สำนักปลัด 52
29 Big Cleaning Day ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) สำนักปลัด 175
30 อัตราภาษีป้าย กองคลัง 73

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.ธรรมเสน

 

ช่องทางชำระภาษีทางอินเตอร์เน็ต


บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
 

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร.032-234994