ข้อมูลพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน

1 ประวัติความเป็นมา
2 สภาพทั่วไป
3 สภาพทางเศรษฐกิจ
4 สภาพทางสังคม
5 การบริการพื้นฐาน
6 ข้อมูลอื่นๆ
7 ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
8 ประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน
11 เส้นทางปั่นจักรยานแห่งใหม่ เลียบคลองบางสองร้อย
12 ค่ายพระเจ้าตาก
13 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ป้องกันไข้เลือดออก
14 ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
15 ประการใช้แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งองค์การบริการส่วนตำบลธรรมเสน
16 การรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
18 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
หน่วยงานภาครัฐดาวน์โหลดแนะนำ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

พยากรณ์อากาศวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

QR Code
อบต.ธรรมเสน