ข้อมูลพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน

1 ประวัติความเป็นมา
2 สภาพทั่วไป
3 สภาพทางเศรษฐกิจ
4 สภาพทางสังคม
5 การบริการพื้นฐาน
6 ข้อมูลอื่นๆ
7 ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
8 ประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน
11 เส้นทางปั่นจักรยานแห่งใหม่ เลียบคลองบางสองร้อย
12 ค่ายพระเจ้าตาก
13 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ป้องกันไข้เลือดออก
14 ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
15 ประการใช้แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งองค์การบริการส่วนตำบลธรรมเสน
16 การรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด
17 การรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
18 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
19 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.ธรรมเสน

 

ช่องทางชำระภาษีทางอินเตอร์เน็ต


บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
 

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร.032-234994

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล