แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน

Information about the software behind Joomla!

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 งานนโยบายและแผนงาน 46
2 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 สำนักปลัด 76
3 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 สำนักปลัด 54
4 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 สำนักปลัด 99
5 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 สำนักปลัด 155
6 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) สำนักปลัด 559
7 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) สำนักปลัด 256
8 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) สำนักปลัด 421
9 แผนพัฒนาสามปี 2558-2560 สำนักปลัด 565
10 แผนพัฒนาสามปี 2556-2558 สำนักปลัด 486
11 แผนพัฒนาสามปี 2557-2559 สำนักปลัด 560

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

























































QR Code
อบต.ธรรมเสน

 

ช่องทางชำระภาษีทางอินเตอร์เน็ต


บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
 

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร.032-234994