ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา อบต.ธรรมเสน

Questions for new users of Joomla!
กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งานนโยบายและแผนงาน 45
2 ประกาศเรื่องรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กองคลัง 43
3 ประกาศ เรื่อง รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (แรก) สำนักปลัด 143
4 ประกาศรายชื่อพนักงานครูที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น งานธุรการ 38
5 รายงานผลการประเมินตนเองตามแบบการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน พ.ศ. 2563 งานธุรการ 1170
6 รายงานรายละเอียดผู้มาชำระภาษี กองคลัง 830

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.ธรรมเสน

 

ช่องทางชำระภาษีทางอินเตอร์เน็ต


บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
 

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร.032-234994

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล