ระบบจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ธรรมเสน

General facts about Joomla!
กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศรถยนต์มาสด้า หมายเลขทะเบียน กค 6212 ราชบุรี กองคลัง 4
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าหมายเลขทะเบียน กจ 3922 ราชบุรี กองคลัง 4
3 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด)จำนวน 14 รายการ กองคลัง 5
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดกล่อง ศพด. 3 ศูนย์ (ประจำเดือนมกราคม 2565 ) กองคลัง 8
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดกล่อง โรงเรียน 3 โรงเรียน กองคลัง 6
6 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2564 กองคลัง 8
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนายนิภากร หมื่นดารา หมู่3 กองคลัง 11
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังสายนานายบุญส่ง ไพรนาวัลย์ ถึงนานายสมลักษณ์ ชื่นใจ หมุ่5 กองคลัง 10
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.สายดงสะแกบ้านนางชิ้น พันธ์มาลา ถึงดงสะแก หมู่6 กองคลัง 14
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นสายบ้านนางบรรจง ขุนหมื่นถึงนานายชอบ หินอ่อน หมู่7 กองคลัง 12
11 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2564 กองคลัง 17
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และแบบพิมพ์ประจำหน่วยเลือกตั้งตามโครงการดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้อง(เพิ่มเติม)จำนวน 7 รายการ กองคลัง 14
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อวร้าง(กองช่าง)จำนวน 17 รายการ กองคลัง 12
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และแบบพิมพ์ประจำหน่วยเลือกตั้งตามโครงการการดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น(เพิ่มเติม)จำนวน 1 รายการ กองคลัง 13
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจัดซื้อแบบพิมพ์ในการเลือกตั้งตามดครงการการดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน 3 รายการ กองคลัง 10
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาป้ายโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลธรรเมสน ป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย กองคลัง 9
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม กองคลัง 12
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสรา้ง จำนวน 2 รายการ กองคลัง 8
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลม(ศูนย์พักคอย)จำนวน 20 ตัว กองคลัง 11
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกท้องถิ่น จำนวน 10 รายการ กองคลัง 10
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดวื้อวัสดุสำนักงาน เป็นแบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ กองคลัง 8
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบบพิมพ์ในการเลือกตั้งตามโครงการการดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสภาท้องถิ่น จำนวน 7 รายการ กองคลัง 6
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนให้กับงานทะเบียนอำเภอโพธาราม จำนวน 3 รายการ กองคลัง 8
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจัดซื้อวัสดุตามโครงการฯ จำนวน 1 รายการ กองคลัง 10
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจัดซื้อวัสดุตามโครงการฯ จำนวน 1 รายการ กองคลัง 10
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกท้องถิ่น จำนวน 5 รายการ กองคลัง 7
27 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการเลือกตั้งตามโครงการดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 1 รายการ กองคลัง 8
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการเลือกตั้งตามโครงการดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน 1 รายการ กองคลัง 12
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแอลกอฮอล์(บรรจุ20ลิตร/ถัง)จำนวน 10 ถัง กองคลัง 22
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ แบบพิมพ์ คู่มือสำหรับหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 39 รายการ กองคลัง 9

หน้า 1 จาก 8

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.ธรรมเสน

 

ช่องทางชำระภาษีทางอินเตอร์เน็ต


บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
 

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร.032-234994