ระบบจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ธรรมเสน

General facts about Joomla!
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนสายบ้านนายจำลอง ม.6 กองคลัง 29
2 ประกาศการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนซอยอุ่นใจ ม.11 กองคลัง 16
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบยาดาล ม.10 กองคลัง 18
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบยาดาล ม.10 กองคลัง 18
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบยาดาล ม.10 กองคลัง 13
6 ประกาศการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง1รายการ กองคลัง 14
7 ประกาศการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า กองคลัง 14
8 ประกาศการเสนอราคาจ้างถนนลาดยาง ม.1เชื่อม ม.2 กองคลัง 27
9 ประกาศใช้ราคากลางโครงการถนนสายบ้านนายจำลอง ม.6 กองคลัง 16
10 ประกาศใช้ราคากลางก่อสร้างของทางราชการ (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สายบ้านนางซิ้ม หนูพรม ถึง บ้านนายสนาม ฤทธืเดช กองช่าง 70
11 ประกาศ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานปลัด 55
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเตาอิฐ หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อบ้านวังกระทะ หมู่ที่ 1 สำนักงานปลัด 62
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประสาน พุกเปลี่ยน ถึง บ้านนางสมคิดปลีกฝัก หมู่ที่ 4 กองคลัง 124
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประสาน พุกเปลี่ยน ถึง บ้านนางสมคิด ปลีฝัก หมู่ที่ 4 กองคลัง 143
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีตสายบ้านนายอุดม แสงโสม ถึงบ้านนายสด สุ่มมาตย์ หมู่ที่ 1 ศรชัย บุญนาค 127
16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีตสายบ้านนายอุดม แสงโสม ถึงบ้านนายสด สุ่มมาตย์ กองช่าง 151
17 ประกาศเชิญชวนตรวจสอบโครงการก่อสร้างลานกรีต หมู่ที่3 กองช่าง 111
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กองช่าง 112
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กองช่าง 83
20 วางท่อระบายคลองบายสองร้อยได้ความอนุเคราะห์รถแบ็คโอจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี กองช่าง 837
21 ประกาศการใช้ราคากลางก่อสร้างของทางราชการ กองช่าง 205
22 ประกาศการใช้ราคากลางก่อสร้างของทางราชการ ศรชัย บุญนาค 93
23 ประกาศใช้ราคากลางก่อสร้างของทางราชการ สำนักงานปลัด 172
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายไหล่ทางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเกาะแก้ว - โรงนาค หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานปลัด 93
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน เรื่อง ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง 110
26 ประกาศ เรื่องผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2560 กองคลัง 250
27 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา กองคลัง 147
28 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน กองคลัง 172
29 ประกาศผู้มาซื้อแบบ กองคลัง 173
30 ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก(ดีเซล) กองคลัง 427

หน้า 1 จาก 4


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
หน่วยงานภาครัฐดาวน์โหลดแนะนำ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

พยากรณ์อากาศวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

QR Code
อบต.ธรรมเสน