ระบบจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ธรรมเสน

General facts about Joomla!
กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ เรื่อง ขอยกเลิกขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 30 รายการ กองคลัง 134
2 ประกาศเรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 30 รายการ (เพิ่มเติม) กองคลัง 113
3 ประกาศเรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 30 รายการ กองคลัง 71
4 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อส้รางปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเกาะแก้ว ถึงบ้านเกาะเจริญสุข หมู่ที่ 10 กองคลัง 74
5 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น รบ3019 สายบ้านเกาะแก้วถึงบ้านเกาะเจริญสุข หมู่ที่ 10 กองคลัง 44
6 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเกาะแก้วถึงบ้านเกาะเจริญสุข หมู่ 10 กองคลัง 38
7 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายโคกกระต่ายหมู่2ถึงบ้านเขาพระหมู่5 กองคลัง 47
8 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านโคกกระต่ายหมู่ที่2ถึงบ้านเขาพระหมู่ที่5 กองคลัง 74
9 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน 1 ขวา 11 ซ้าย 1 ขวา (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองคลัง 241
10 ประกาศเรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง 61
11 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2565 กองคลัง 62
12 ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 กองคลัง 89
13 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณการจัดซื้อจัดจ้างโครงการถนนลูกรังสายห้วยด้วนถึงวักเนินม่วง หมู่7 กองคลัง 73
14 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการถนนลูกรังสายเลียบคลองหมู่6ถึงหมู่8 กองคลัง 58
15 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประาน 1 ขวา 11 ซ้าย 1 ขวา (ฝั่งซ้าย)หมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ี่ 6 กองคลัง 66
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาฆ่าเชื่อ จำนวน 12 ลิตร กองคลัง 107
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน7 รายการ กองคลัง 76
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง กองคลัง 687
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) จำนวน 7 รายการ กองคลัง 73
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน 8 รายการ กองคลัง 99
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) จำนวน 20 รายการ กองคลัง 63
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง กองคลัง 144
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง)จำนวน 8 รายการ กองคลัง 63
24 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2565 กองคลัง 151
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมเครืองขยายเสียงเคลื่่อนที่ ยี่ห้อSHERMAN หมายเลขครุภัณฑ์ 462 63 0011 กองคลัง 125
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถังขยะพลาสติก จำนวน 200 ใบ กองคลัง 136
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอพิวเตอร์(กองช่าง) จำนวน 7 รายการ กองคลัง 83
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเกาะเจริญสุข ถึงบ้านโรงเลื่อย หมู่ที่ 10 กองคลัง 83
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) กองคลัง 77
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) กองคลัง 69

หน้า 1 จาก 10

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.ธรรมเสน

 

ช่องทางชำระภาษีทางอินเตอร์เน็ต


บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
 

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร.032-234994

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล