ระบบจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ธรรมเสน

General facts about Joomla!
กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสองชั้น ที่ทำการ อบต.ธรรมเสน กองคลัง 102
2 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ กองคลัง 123
3 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการห้องน้ำสองชั้น ที่ทำการ อบต.ธรรมเสน กองคลัง 133
4 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ กองคลัง 136
5 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสองชั้น ที่ทำการ อบต.ธรรมเสน กองคลัง 94
6 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสองชั้น ที่ทำการ อบต.ธรรมเสน กองคลัง 117
7 ประกาศ เรื่อง ขอยกเลิกขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 30 รายการ กองคลัง 306
8 ประกาศเรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 30 รายการ (เพิ่มเติม) กองคลัง 555
9 ประกาศเรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 30 รายการ กองคลัง 154
10 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อส้รางปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเกาะแก้ว ถึงบ้านเกาะเจริญสุข หมู่ที่ 10 กองคลัง 194
11 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น รบ3019 สายบ้านเกาะแก้วถึงบ้านเกาะเจริญสุข หมู่ที่ 10 กองคลัง 148
12 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเกาะแก้วถึงบ้านเกาะเจริญสุข หมู่ 10 กองคลัง 138
13 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายโคกกระต่ายหมู่2ถึงบ้านเขาพระหมู่5 กองคลัง 105
14 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านโคกกระต่ายหมู่ที่2ถึงบ้านเขาพระหมู่ที่5 กองคลัง 178
15 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน 1 ขวา 11 ซ้าย 1 ขวา (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองคลัง 318
16 ประกาศเรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง 114
17 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2565 กองคลัง 141
18 ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 กองคลัง 180
19 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณการจัดซื้อจัดจ้างโครงการถนนลูกรังสายห้วยด้วนถึงวักเนินม่วง หมู่7 กองคลัง 175
20 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการถนนลูกรังสายเลียบคลองหมู่6ถึงหมู่8 กองคลัง 146
21 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประาน 1 ขวา 11 ซ้าย 1 ขวา (ฝั่งซ้าย)หมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ี่ 6 กองคลัง 163
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาฆ่าเชื่อ จำนวน 12 ลิตร กองคลัง 222
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน7 รายการ กองคลัง 177
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง กองคลัง 769
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) จำนวน 7 รายการ กองคลัง 127
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน 8 รายการ กองคลัง 169
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) จำนวน 20 รายการ กองคลัง 151
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง กองคลัง 239
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง)จำนวน 8 รายการ กองคลัง 143
30 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2565 กองคลัง 197

หน้า 1 จาก 10

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.ธรรมเสน

 

ช่องทางชำระภาษีทางอินเตอร์เน็ต


บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร.032-234994

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล