ระบบจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ธรรมเสน

General facts about Joomla!
กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน 1 ขวา 11 ซ้าย 1 ขวา (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองคลัง 8
2 ประกาศเรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง 5
3 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2565 กองคลัง 11
4 ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 กองคลัง 17
5 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณการจัดซื้อจัดจ้างโครงการถนนลูกรังสายห้วยด้วนถึงวักเนินม่วง หมู่7 กองคลัง 21
6 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการถนนลูกรังสายเลียบคลองหมู่6ถึงหมู่8 กองคลัง 26
7 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประาน 1 ขวา 11 ซ้าย 1 ขวา (ฝั่งซ้าย)หมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ี่ 6 กองคลัง 29
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาฆ่าเชื่อ จำนวน 12 ลิตร กองคลัง 54
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน7 รายการ กองคลัง 38
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง กองคลัง 648
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) จำนวน 7 รายการ กองคลัง 33
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน 8 รายการ กองคลัง 37
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) จำนวน 20 รายการ กองคลัง 30
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง กองคลัง 44
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง)จำนวน 8 รายการ กองคลัง 30
16 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2565 กองคลัง 109
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมเครืองขยายเสียงเคลื่่อนที่ ยี่ห้อSHERMAN หมายเลขครุภัณฑ์ 462 63 0011 กองคลัง 47
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถังขยะพลาสติก จำนวน 200 ใบ กองคลัง 61
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอพิวเตอร์(กองช่าง) จำนวน 7 รายการ กองคลัง 42
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเกาะเจริญสุข ถึงบ้านโรงเลื่อย หมู่ที่ 10 กองคลัง 39
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) กองคลัง 32
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) กองคลัง 28
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง กองคลัง 31
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง กองคลัง 31
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะพลาสติก จำนวน 200 ใบ กองคลัง 35
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด กองคลัง 37
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สำนักปลัด) จำนวน 2 รยการ กองคลัง 30
28 ประกาศเรื่องผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2565 กองคลัง 34
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดกล่อง โรงเรียน 3 โรงเรียน (วันที่ 1 มีนาคม-13 พฤษภาคม 2565) กองคลัง 31
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดกล่อง ศพด. 3 ศูนย์(วันที่ 1 มีนาคม-13 พฤษภาคม 2565) กองคลัง 199

หน้า 1 จาก 10

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.ธรรมเสน

 

ช่องทางชำระภาษีทางอินเตอร์เน็ต


บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
 

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร.032-234994