ระบบจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ธรรมเสน

General facts about Joomla!
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเขาประทับช้าง-ระฆังทองถึงเขาปากกว้างม.4,10ตำบลธรรมเสน กองคลัง 9
2 ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านห้วนด้วนม.7ตำบลธรรมเสนถึงบ้านหนองมะกอกม.15ตำบลปากช่อง กองคลัง 10
3 ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเตาอิฐเชื่อมทางหลวงแผ่นดินสาย3093 กองคลัง 11
4 ประกาศการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนสายบ้านนายจำลอง ม.6 กองคลัง 38
5 ประกาศการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนซอยอุ่นใจ ม.11 กองคลัง 25
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบยาดาล ม.10 กองคลัง 26
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบยาดาล ม.10 กองคลัง 27
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบยาดาล ม.10 กองคลัง 25
9 ประกาศการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง1รายการ กองคลัง 21
10 ประกาศการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า กองคลัง 21
11 ประกาศการเสนอราคาจ้างถนนลาดยาง ม.1เชื่อม ม.2 กองคลัง 35
12 ประกาศใช้ราคากลางโครงการถนนสายบ้านนายจำลอง ม.6 กองคลัง 24
13 ประกาศใช้ราคากลางก่อสร้างของทางราชการ (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สายบ้านนางซิ้ม หนูพรม ถึง บ้านนายสนาม ฤทธืเดช กองช่าง 87
14 ประกาศ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานปลัด 59
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเตาอิฐ หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อบ้านวังกระทะ หมู่ที่ 1 สำนักงานปลัด 68
16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประสาน พุกเปลี่ยน ถึง บ้านนางสมคิดปลีกฝัก หมู่ที่ 4 กองคลัง 128
17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประสาน พุกเปลี่ยน ถึง บ้านนางสมคิด ปลีฝัก หมู่ที่ 4 กองคลัง 148
18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีตสายบ้านนายอุดม แสงโสม ถึงบ้านนายสด สุ่มมาตย์ หมู่ที่ 1 ศรชัย บุญนาค 134
19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีตสายบ้านนายอุดม แสงโสม ถึงบ้านนายสด สุ่มมาตย์ กองช่าง 162
20 ประกาศเชิญชวนตรวจสอบโครงการก่อสร้างลานกรีต หมู่ที่3 กองช่าง 117
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กองช่าง 122
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กองช่าง 88
23 วางท่อระบายคลองบายสองร้อยได้ความอนุเคราะห์รถแบ็คโอจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี กองช่าง 892
24 ประกาศการใช้ราคากลางก่อสร้างของทางราชการ กองช่าง 214
25 ประกาศการใช้ราคากลางก่อสร้างของทางราชการ ศรชัย บุญนาค 97
26 ประกาศใช้ราคากลางก่อสร้างของทางราชการ สำนักงานปลัด 179
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายไหล่ทางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเกาะแก้ว - โรงนาค หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานปลัด 102
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน เรื่อง ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง 116
29 ประกาศ เรื่องผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2560 กองคลัง 256
30 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา กองคลัง 153

หน้า 1 จาก 5


ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
หน่วยงานภาครัฐดาวน์โหลดแนะนำ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

พยากรณ์อากาศวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

QR Code
อบต.ธรรมเสน