ระบบจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ธรรมเสน

General facts about Joomla!
กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาฆ่าเชื่อ จำนวน 12 ลิตร กองคลัง 31
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน7 รายการ กองคลัง 26
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง กองคลัง 636
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) จำนวน 7 รายการ กองคลัง 22
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน 8 รายการ กองคลัง 28
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) จำนวน 20 รายการ กองคลัง 22
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง กองคลัง 22
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง)จำนวน 8 รายการ กองคลัง 18
9 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2565 กองคลัง 73
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมเครืองขยายเสียงเคลื่่อนที่ ยี่ห้อSHERMAN หมายเลขครุภัณฑ์ 462 63 0011 กองคลัง 25
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถังขยะพลาสติก จำนวน 200 ใบ กองคลัง 40
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอพิวเตอร์(กองช่าง) จำนวน 7 รายการ กองคลัง 32
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเกาะเจริญสุข ถึงบ้านโรงเลื่อย หมู่ที่ 10 กองคลัง 31
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) กองคลัง 24
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) กองคลัง 22
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง กองคลัง 27
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง กองคลัง 25
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะพลาสติก จำนวน 200 ใบ กองคลัง 28
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด กองคลัง 30
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สำนักปลัด) จำนวน 2 รยการ กองคลัง 22
21 ประกาศเรื่องผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2565 กองคลัง 25
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดกล่อง โรงเรียน 3 โรงเรียน (วันที่ 1 มีนาคม-13 พฤษภาคม 2565) กองคลัง 26
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดกล่อง ศพด. 3 ศูนย์(วันที่ 1 มีนาคม-13 พฤษภาคม 2565) กองคลัง 125
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพรถยนต์ยี่ห้อฟอร์ดหมายเลขทะเบียน กต 2581 ราชบุรี กองคลัง 74
25 ประกาศผู้ชนะการเวสนอราคาซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกแบบทึบพร้อมฐานรอง(สำนักปลัด)จำนวน 1 ชุด กองคลัง 92
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกพร้อมฐานรอง(สำนักปลัด)จำนวน 4 ชุด กองคลัง 83
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกพร้อมฐานรอง(กอคลัง)จำนวน 1 ชุด กองคลัง 113
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์(กองการศึกษา) จำนวน 7 ป้าย กองคลัง 122
29 ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเกาะเจริญสุข ถึงบ้านโรงเลื่อย หมู่10 กองคลัง 24
30 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 กองคลัง 27

หน้า 1 จาก 10

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.ธรรมเสน

 

ช่องทางชำระภาษีทางอินเตอร์เน็ต


บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
 

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร.032-234994