ระบบจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ธรรมเสน

General facts about Joomla!
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศใช้ราคากลางก่อสร้างของทางราชการ (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สายบ้านนางซิ้ม หนูพรม ถึง บ้านนายสนาม ฤทธืเดช กองช่าง 32
2 ประกาศ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานปลัด 29
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเตาอิฐ หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อบ้านวังกระทะ หมู่ที่ 1 สำนักงานปลัด 34
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประสาน พุกเปลี่ยน ถึง บ้านนางสมคิดปลีกฝัก หมู่ที่ 4 กองคลัง 103
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประสาน พุกเปลี่ยน ถึง บ้านนางสมคิด ปลีฝัก หมู่ที่ 4 กองคลัง 114
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีตสายบ้านนายอุดม แสงโสม ถึงบ้านนายสด สุ่มมาตย์ หมู่ที่ 1 ศรชัย บุญนาค 97
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีตสายบ้านนายอุดม แสงโสม ถึงบ้านนายสด สุ่มมาตย์ กองช่าง 115
8 ประกาศเชิญชวนตรวจสอบโครงการก่อสร้างลานกรีต หมู่ที่3 กองช่าง 84
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กองช่าง 87
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กองช่าง 63
11 วางท่อระบายคลองบายสองร้อยได้ความอนุเคราะห์รถแบ็คโอจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี กองช่าง 522
12 ประกาศการใช้ราคากลางก่อสร้างของทางราชการ กองช่าง 139
13 ประกาศการใช้ราคากลางก่อสร้างของทางราชการ ศรชัย บุญนาค 77
14 ประกาศใช้ราคากลางก่อสร้างของทางราชการ สำนักงานปลัด 125
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายไหล่ทางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเกาะแก้ว - โรงนาค หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานปลัด 75
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน เรื่อง ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง 88
17 ประกาศ เรื่องผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2560 กองคลัง 222
18 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา กองคลัง 131
19 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน กองคลัง 136
20 ประกาศผู้มาซื้อแบบ กองคลัง 149
21 ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก(ดีเซล) กองคลัง 274
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน เรื่อง ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2560 กองคลัง 160
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) กองคลัง 121
24 ประกาศ เรื่องผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 กองคลัง 74
25 ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ ม.5,10 กองคลัง 343
26 ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ ม.1,5,9,7,9,10 กองคลัง 530
27 แต่งตั้งกรรมการกำหนดราคากลาง กองคลัง 392
28 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 กองคลัง 144
29 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2559 กองคลัง 151
30 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2559 กองคลัง 239

หน้า 1 จาก 4


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
หน่วยงานภาครัฐดาวน์โหลดแนะนำ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

พยากรณ์อากาศวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


QR Code
อบต.ธรรมเสน