ระบบจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ธรรมเสน

General facts about Joomla!
กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอย7หมู่ที่5 กองคลัง 3
2 ประกาศข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2564 กองคลัง 4
3 ประกาศเรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง 10
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยอุ่นใจหมู่ที่11 กองคลัง 12
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเกาะแก้วถึงโรงนาค หมู่ที่9 กองคลัง 10
6 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเกาะแก้วถึงบ้านโรงนาค หมู่9 กองคลัง 13
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบฐานข้อมูลและปรับปรุงเว็บไซต์ กองคลัง 16
8 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง 13
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พักคอย 11 รายการ กองคลัง 13
10 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเกาะแก้ว-บ้านโรงนาค ม.9 กองคลัง 11
11 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม2564 กองคลัง 14
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง)จำนวน 4 รายการ กองคลัง 13
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา)จำนวน 22 รายการ กองคลัง 14
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง 12
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว กองคลัง 14
16 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กองคลัง 10
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื้อใช้ในศูนย์พักคอย จำนวน 7 รายการ กองคลัง 20
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในศูนย์พักคอย จำนวน 21 รายการ กองคลัง 23
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื้อใช้ในศูนย์พักคอย จำนวน 56 รายการ กองคลัง 12
20 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กองคลัง 9
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจัดซื้อเครื่องดื่ม กองคลัง 9
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง กองคลัง 8
23 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2564 ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเกาะแก้ว ถึงบ้านโรงนาค หมู่ที่ 9 กองคลัง 22
24 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2564 กองคลัง 14
25 ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายณรงค์เดช อิ่มสุดรสถึงบ้านนางปี รอดนิตย์หมู่ที่8 กองคลัง 33
26 ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองแปดหมู่ที่2 กองคลัง 26
27 ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุงจำนวน 12 ขวด กองคลัง 29
28 ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมดาดคอนกรีต สายจากนานางวันดี แจ่มจำรัสถึงนานางนงลักษณ์ สร้อยอากาศ หมู่6 กองคลัง 42
29 ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่2สายทางบ้านนายสังเวียน รอดนิตย์ถึงบริเวณทางเข้าบ้านโคกกระต่ายหมู่2 กองคลัง 32
30 ประกาศเรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายณรงค์เดช อิ่มสุดรสถึงบ้านนางปี รอดนิตย์ หมู่8 ก กองคลัง 28

หน้า 1 จาก 6

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.ธรรมเสน

 

ช่องทางชำระภาษีทางอินเตอร์เน็ต


บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
 

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร.032-234994