กิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ

วันที่ 10 ม.ค.65 เวลา 09.00 น. อบต.ธรรมเสน โดย นายสายัณห์ มุยเจริญ นายก อบต.

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงาน อบต.ธรรมเสน

เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะบริเวณถนนสาย หมู่ที่ 6 ดอนตะกู - ถ้ำสาริกา

alt