ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน

ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน
วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ที่บอร์ประชาสัมพันธ์ ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสนและที่หน่วยเลือกตั้ง ดังนี้
1) หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1
2) หน่วยเลือกตั้งที่ 2 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2
3) หน่วยเลือกตั้งที่ 3 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3
4) หน่วยเลือกตั้งที่ 4 ณ โรงเรียนบ้านหนองตาพุด หมู่ที่ 4
5) หน่วยเลือกตั้งที่ 5 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5
6) หน่วยเลือกตั้งที่ 6 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6
7) หน่วยเลือกตั้งที่ 7 ณ โรงเรียนบ้านเนินม่วง หมู่ที่ 7
8) หน่วยเลือกตั้งที่ 8 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8
9) หน่วยเลือกตั้งที่ 9 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9
10) หน่วยเลือกตั้งที่ 10 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10
11) หน่วยเลือกตั้งที่ 11 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11
หรือตรวจสอบได้ที่ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/
หากพบว่าตนเอง หรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตนไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือเห็นว่ามีรายชื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตนโดยไม่ได้อาศัยอยู่จริง ให้ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนอำเภอ เพื่อขอเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 7 วัน พร้อมนำสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนไปแสดงด้วย

alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.ธรรมเสน

 

ช่องทางชำระภาษีทางอินเตอร์เน็ต


บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
 

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร.032-234994