ประชาสัมพันธ์การออกไปใช้สิทธิและลงคะแนนเลือกตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน ขอเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน
ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.00 - 17.00 น.
#อย่าลืม!!! ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต.
ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่

alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.ธรรมเสน

 

ช่องทางชำระภาษีทางอินเตอร์เน็ต


บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
 

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร.032-234994