บุคลากรกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสนนายชูยศ  กุลสุวรรณ
รองปลัดอบต.ธรรมเสน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่างนายภูมิ  พันธุ์สวัสดิ์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 

- ว่าง -
นายช่างโยธา

นางสาวสุพัตรา  อำภาไพ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 

นายศักดา  คุ้มเกิด
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายกำพล  นาคสาทา
คนงานทั่วไป
 

นายนพดล  ศักดิ์ใหญ่
คนงานทั่วไป

นายศรชัย  บุญนาค
คนงานทั่วไป
 

น.ส.ธนาภรณ์ หมื่นสท้าน
คนงานทั่วไป

นายปัญญา  ภู่สุวรรณ์
คนงานทั่วไป
 

นายทศพร พันธ์ไทย
คนงานทั่วไป

 

 
โทร.032-234994 , 081-7361715

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
หน่วยงานภาครัฐดาวน์โหลดแนะนำ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

พยากรณ์อากาศวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

QR Code
อบต.ธรรมเสน