บุคลากรกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสนนายชูยศ  กุลสุวรรณ
รองปลัดอบต.ธรรมเสน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่างนายภูมิ  พันธุ์สวัสดิ์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 

- ว่าง -
นายช่างโยธา

นางสาวสุพัตรา  อำภาไพ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 

นายศักดา  คุ้มเกิด
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายกำพล  นาคสาทา
คนงานทั่วไป
 

นายนพดล  ศักดิ์ใหญ่
คนงานทั่วไป

นายศรชัย  บุญนาค
คนงานทั่วไป
 

น.ส.ธนาภรณ์ หมื่นสท้าน
คนงานทั่วไป

นายปัญญา  ภู่สุวรรณ์
คนงานทั่วไป
 

นายทศพร พันธ์ไทย
คนงานทั่วไป

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.ธรรมเสน

 

ช่องทางชำระภาษีทางอินเตอร์เน็ต


บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
 

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร.032-234994