บุคลากรกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสนนายชูยศ  กุลสุวรรณ
รองปลัดอบต.ธรรมเสน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายภูมิ  พันธุ์สวัสดิ์
ช่างโยธา
 
- ว่าง -
ช่างโยธา
นางสาวสุพัตรา  อำภาไพ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 
นายศักดา  คุ้มเกิด
คนงานทั่วไป

นายกำพล  นาคสาทา
คนงานทั่วไป
 

นายนพดล  ศักดิ์ใหญ่
คนงานทั่วไป

นายศรชัย  บุญนาค

คนงานทั่วไป
 
นายอำนาจ  พันธุ์แจ่ม
คนงานทั่วไป
 
นางสาวธนาภรณ์  หมื่นสท้าน
คนงานทั่วไป
 
 
 

 

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
หน่วยงานภาครัฐดาวน์โหลดแนะนำ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

พยากรณ์อากาศวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


QR Code
อบต.ธรรมเสน