บุคลากรกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสนนายณรงค์ พฤกษา
ผู้อำนวยการกองช่าง
 


- ว่าง -
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 

- ว่าง -
นายช่างโยธา

นางสาวสุพัตรา  อำภาไพ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 

นายศักดา  คุ้มเกิด
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายกำพล  นาคสาทา
คนงานทั่วไป
 

นายนพดล  ศักดิ์ใหญ่
คนงานทั่วไป

นายศรชัย  บุญนาค
คนงานทั่วไป
 

น.ส.ธนาภรณ์ หมื่นสท้าน
คนงานทั่วไป

นายปัญญา  ภู่สุวรรณ์
คนงานทั่วไป
 

นายทศพร พันธ์ไทย
คนงานทั่วไป

นายนรินทร ภู่ฉุน
คนงานทั่วไป
 

นายกฤษฎา ตาละคำ
คนงานทั่วไป

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.ธรรมเสน

 

ช่องทางชำระภาษีทางอินเตอร์เน็ต


บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
 

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร.032-234994

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล