บุคลากรกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสนนายชูยศ  กุลสุวรรณ
รองปลัดอบต.ธรรมเสน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่างนายภูมิ  พันธุ์สวัสดิ์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 

- ว่าง -
นายช่างโยธา

นางสาวสุพัตรา  อำภาไพ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 

นายศักดา  คุ้มเกิด
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายกำพล  นาคสาทา
คนงานทั่วไป
 

นายนพดล  ศักดิ์ใหญ่
คนงานทั่วไป

นายศรชัย  บุญนาค
คนงานทั่วไป
 

น.ส.ธนาภรณ์ หมื่นสท้าน
คนงานทั่วไป

นายปัญญา  ภู่สุวรรณ์
คนงานทั่วไป
 

นายทศพร พันธ์ไทย
คนงานทั่วไป

 

 

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
หน่วยงานภาครัฐดาวน์โหลดแนะนำ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

พยากรณ์อากาศวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

QR Code
อบต.ธรรมเสน