บุคลากรกองการศึกษาฯ อบต.ธรรมเสน


นางสุดสายสวาท  ชาญปรีชา
ปลัดอบต.ธรรมเสน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯว่าที่ ร.ต.ชานนท์  ทองคำ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการน.ส.ลูกหว้า  สุดใจ
ครู คศ.๑
 

น.ส.ศิริพร  นิลอร่าม
นายช่างโยธา

น.ส.ลักษมณ  คำสุข
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 

น.ส.ชมพูนุช โตศักดิ์สิทธิ์
คนงานทั่วไป

นางสมพิศ  วงศ์ยะลา
ผู้ดูแลเด็ก
 

น.ส.ชลาลัย  เสือพงษ์
ผู้ดูแลเด็ก

น.ส.สาวิตรี  นิลอร่าม
ผู้ดูแลเด็ก
 

น.ส.ศิราณี  เนียมเตียง
ผู้ดูแลเด็ก

น.ส.นันทิยา  สุทธิเวธ
ผู้ดูแลเด็ก
 

นายอำนาจ  พันธ์แจ่ม
คนงานทั่วไป
 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.ธรรมเสน

 

ช่องทางชำระภาษีทางอินเตอร์เน็ต


บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
 

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร.032-234994