บุคลากรกองการศึกษาฯ อบต.ธรรมเสน


น.ส.พจนีวรรณ เมธีเลิศวรกุล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 


- ว่าง -
นักวิชาการศึกษา


น.ส.ลูกหว้า  สุดใจ
ครู
 

น.ส.ศิริพร  นิลอร่าม
ครู


- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการ


น.ส.ลักษมณ  คำสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 

น.ส.ชมพูนุช โตศักดิ์สิทธิ์
คนงาน

นางสมพิศ  วงศ์ยะลา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
 

น.ส.ชลาลัย  เสือพงษ์
- ว่าง -

น.ส.สาวิตรี  นิลอร่าม
ผู้ดูแลเด็ก
 

น.ส.ศิราณี  เนียมเตียง
ผู้ดูแลเด็ก

น.ส.นันทิยา  สุทธิเวธ
ผู้ดูแลเด็ก
 

น.ส.โชติรส ฉายแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก


นายอำนาจ  พันธ์แจ่ม
คนงาน
 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.ธรรมเสน

 

ช่องทางชำระภาษีทางอินเตอร์เน็ต


บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
 

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร.032-234994

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล