บุคลากรกองการศึกษาฯ อบต.ธรรมเสน


นางสุดสายสวาท  ชาญปรีชา
ปลัดอบต.ธรรมเสน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯว่าที่ ร.ต.ชานนท์  ทองคำ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการน.ส.ลูกหว้า  สุดใจ
ครู คศ.๑
 

น.ส.ศิริพร  นิลอร่าม
นายช่างโยธา

น.ส.ลักษมณ  คำสุข
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 

น.ส.ชมพูนุช โตศักดิ์สิทธิ์
คนงานทั่วไป

นางสมพิศ  วงศ์ยะลา
ผู้ดูแลเด็ก
 

น.ส.ชลาลัย  เสือพงษ์
ผู้ดูแลเด็ก

น.ส.สาวิตรี  นิลอร่าม
ผู้ดูแลเด็ก
 

น.ส.ศิราณี  เนียมเตียง
ผู้ดูแลเด็ก

น.ส.นันทิยา  สุทธิเวธ
ผู้ดูแลเด็ก
 

นายอำนาจ  พันธ์แจ่ม
คนงานทั่วไป
 

 
โทร.032-234994 , 081-7361715

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
หน่วยงานภาครัฐดาวน์โหลดแนะนำ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

พยากรณ์อากาศวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

QR Code
อบต.ธรรมเสน