บุคลากรกองการศึกษาฯ อบต.ธรรมเสน


นายกิตติพงษ์  โพธารากุล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

             
                                    ว่าง                                                  ว่าง                    


นางสาวลูกหว้า  สุดใจ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวศิริพร  นิลอร่าม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอรอนงค์  พึ่งสามัคคี
คนงานทั่วไป

นางสาวลักษมณ  คำสุข
คนงานทั่วไป

นางสมพิศ  วงษ์ยะลา
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาววนิดา  นาคลำภา
ผู้ดูแลเด็ก


นางประทุมมา  พันตรี
คนงานทั่วไป


นางสาวชลาลัย  เสือพงษ์
คนงานทั่วไป
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
หน่วยงานภาครัฐดาวน์โหลดแนะนำ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

พยากรณ์อากาศวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


QR Code
อบต.ธรรมเสน