บุคลากรกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน



นางพิมล  ชัยมังคลาภรณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง



น.ส.ประนิดดา ปูระณะสุวรรณ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ปฏิบัติงาน
 

น.ส.สุกัญญา  เอี่ยมจำปา
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ

น.ส.นันทวัน  นิลรอด
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
(ลูกจ้างประจำ)
 

น.ส.ภัทรวรินทร์  รวดเร็ว
เจ้าพนักงานพัสดุ
ปฏิบัติงาน

น.ส.กรรณิกา  หนูอินทร์
คนงานทั่วไป
 

น.ส.อรนัฐ  พนมวนาภิรัต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางเขมิกา  มากบุญ
แม่บ้าน
 

- ว่าง -
คนงานทั่วไป



 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

























































QR Code
อบต.ธรรมเสน

 

ช่องทางชำระภาษีทางอินเตอร์เน็ต


บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
 

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร.032-234994

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล