บุคลากรกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสนนางพิมล  ชัยมังคลาภรณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง


งานการเงินและบัญชี
 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

น.ส.สุกัญญา  เอี่ยมจำปา
นักวิชาการเงินและบัญชี
 

- ว่าง -
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

น.ส.วจี  บุญเพ็ง
คนงานทั่วไป
 
 

นางนันทวัน  นิลรอด
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
(ลูกจ้างประจำ)

นางเขมิกา  มากบุญ
แม่บ้าน
   
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ


- ว่าง -
เจ้าพนักงานพัสดุ


น.ส.อรนัฐ  พนมวนาภิรัต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


น.ส.กรรณิกา  หนูอินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
หน่วยงานภาครัฐดาวน์โหลดแนะนำ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

พยากรณ์อากาศวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


QR Code
อบต.ธรรมเสน