บุคลากรกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสนนางพิมล  ชัยมังคลาภรณ์
ผู้อำนวยการกองคลังน.ส.ประนิดดา ปูระณะสุวรรณ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ปฏิบัติงาน
 

น.ส.สุกัญญา  เอี่ยมจำปา
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ

น.ส.นันทวัน  นิลรอด
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
(ลูกจ้างประจำ)
 

น.ส.ภัทรวรินทร์  รวดเร็ว
เจ้าพนักงานพัสดุ
ปฏิบัติงาน

น.ส.กรรณิกา  หนูอินทร์
คนงานทั่วไป
 

น.ส.อรนัฐ  พนมวนาภิรัต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางเขมิกา  มากบุญ
แม่บ้าน
 

น.ส.วจี  บุญเพ็ง
คนงานทั่วไป 
 
โทร.032-234994 , 081-7361715

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
หน่วยงานภาครัฐดาวน์โหลดแนะนำ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

พยากรณ์อากาศวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

QR Code
อบต.ธรรมเสน