บุคลากรกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสนนางพิมล  ชัยมังคลาภรณ์
ผู้อำนวยการกองคลังน.ส.ประนิดดา ปูระณะสุวรรณ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ปฏิบัติงาน
 

น.ส.สุกัญญา  เอี่ยมจำปา
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ

น.ส.นันทวัน  นิลรอด
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
(ลูกจ้างประจำ)
 

น.ส.ภัทรวรินทร์  รวดเร็ว
เจ้าพนักงานพัสดุ
ปฏิบัติงาน

น.ส.กรรณิกา  หนูอินทร์
คนงานทั่วไป
 

น.ส.อรนัฐ  พนมวนาภิรัต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางเขมิกา  มากบุญ
แม่บ้าน
 

น.ส.วจี  บุญเพ็ง
คนงานทั่วไป 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.ธรรมเสน

 

ช่องทางชำระภาษีทางอินเตอร์เน็ต


บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
 

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร.032-234994