บุคลากรส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน


นางพิมล  ชัยมังคลาภรณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
นางสาวสุกัญญา  เอี่ยมจำปา
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางนันทวัน  นิลรอด
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางสาวนิศา  รอดนิตย์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ


นางสาวอรนัฐ พนมวนาภิรัต
คนงานทั่วไป


นางสาววจี บุญเพ็ง
คนงานทั่วไป

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
หน่วยงานภาครัฐดาวน์โหลดแนะนำ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

พยากรณ์อากาศวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


QR Code
อบต.ธรรมเสน