คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน นายกอบต.
นายสายัณห์  มุยเจริญ
นายก อบต.ธรรมเสน
โทร.081-555-5024


นายนิตย์ คำสวาย
รองนายก อบต.
โทร.081-941-0700
 

นายนพ รอดนิตย์
รองนายกอบต.
โทร.086-166-9946


นายเสาร์  นิลอร่าม
เลขานุการนายก อบต.
โทร.081-495-1589

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.ธรรมเสน

 

ช่องทางชำระภาษีทางอินเตอร์เน็ต


บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
 

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร.032-234994