คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน นายกอบต.
นายสกล  เกศปัญญาพงศ์
นายก อบต.ธรรมเสน

 
นายนพ  รอดนิตย์
รองนายก อบต.
 
 
นายพิษณุ ทับจันทร์
รองนายกอบต.

นายกิตติพงษ์  กล่ำทอง
เลขานุการนายก อบต.
 

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
หน่วยงานภาครัฐดาวน์โหลดแนะนำ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

พยากรณ์อากาศวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

QR Code
อบต.ธรรมเสน