การบริการพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน

การคมนาคม
     องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน มีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ คือ
       ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3088 (สายราชบุรี-เขางูเบิกไพร)
       ถนนเชื่อมหมู่บ้านสายเขาน้อย-เขาปิ่นทอง
       ถนนเลียบคลองชลประทานเชื่อมตำบล
       ถนนเลียบคลองชลประทานท่ามะกาฝั่งขวา
       ถนนเชื่อมหมู่บ้านสายสมเด็จย่า-เกาะตาพุด

การโทรคมนาคม
     ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ  1  แห่ง
       ที่ทำการไปรษณีย์วัดแก้วฟ้า ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลธรรมเสน

การไฟฟ้า
     มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน และทุกครัวเรือน

แหล่งน้ำธรรมชาติ
       แม่น้ำ   -  สาย
       คลอง  3  สาย
       คลองชลประทาน  1  แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

       บ่อน้ำตื้น  5  แห่ง
       บ่อโยก  1  แห่ง
       ประปาหมู่บ้าน  9  แห่ง

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.ธรรมเสน

 

ช่องทางชำระภาษีทางอินเตอร์เน็ต


บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
 

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร.032-234994

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล