สภาพทางเศรษฐกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน

อาชีพ
     ราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสนมีอาชีพ ดังนี้
       อาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทำนา การทำสวนผลไม้และผัก
       อาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ การเลี้ยงสุกร และเลี้ยงปลา เลี้ยงโค
       อาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน ได้แก่ การทำตุ๊กตา การทำรองเท้า การทำกระเป๋า
       อาชีพค้าขาย ได้แก่ ค้าขายผัก ขายของชำ
       อาชีพรับจ้าง ได้แก่ รับจ้างทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และรับจ้างทั่วไป

หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
       ปั้มน้ำมันและก๊าซ  4  แห่ง
       โรงงานอุตสาหกรรมผลิตสุราแช่(ครัวเรือน)  1  แห่ง
       โรงสี  2  แห่ง

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.ธรรมเสน

 

ช่องทางชำระภาษีทางอินเตอร์เน็ต


บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร.032-234994

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล