หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสนนางสุดสายสวาท  ชาญปรีชา
ปลัด อบต.ธรรมเสนนายชูยศ  กุลสุวรรณ
รองปลัดอบต.ธรรมเสน


นางวิรมน ตั้งตราตระกูล
หัวหน้าสำนักปลัดอบต.
 

นางพิมล  ชัยมังคลาภรณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายชูยศ  กุลสุวรรณ
รองปลัดอบต.ธรรมเสน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
 

นางสุดสายสวาท  ชาญปรีชา
ปลัดอบต.ธรรมเสน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

 

 

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
หน่วยงานภาครัฐดาวน์โหลดแนะนำ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

พยากรณ์อากาศวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

QR Code
อบต.ธรรมเสน