หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสนนางสุดสายสวาท  ชาญปรีชา
ปลัด อบต.ธรรมเสนนายชูยศ  กุลสุวรรณ
รองปลัดอบต.ธรรมเสน


นางวิรมน ตั้งตราตระกูล
หัวหน้าสำนักปลัดอบต.
 

นางพิมล  ชัยมังคลาภรณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายชูยศ  กุลสุวรรณ
รองปลัดอบต.ธรรมเสน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
 

นางสุดสายสวาท  ชาญปรีชา
ปลัดอบต.ธรรมเสน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.ธรรมเสน

 

ช่องทางชำระภาษีทางอินเตอร์เน็ต


บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
 

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร.032-234994