หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสนนางสุดสายสวาท  ชาญปรีชา
ปลัด อบต.ธรรมเสน

โทร. 098-260-0477


นายชูยศ  กุลสุวรรณ
รองปลัดอบต.ธรรมเสน
โทร.086-412-2272
 

 


นางวิรมน ตั้งตราตระกูล
หัวหน้าสำนักปลัดอบต.
โทร.063-151-8675
 

นางพิมล  ชัยมังคลาภรณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.064-296-5699

นายณรงค์ พฤกษา
ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทร.085-9478568
 

น.ส.พจนีวรรณ เมธีเลิศวรกุล
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
  โทร.094-5634596

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.ธรรมเสน

 

ช่องทางชำระภาษีทางอินเตอร์เน็ต


บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร.032-234994

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล