“ เส้นทางปั่นจักรยานแห่งใหม่!! เลียบคลองบางสองร้อย ”

 

 

    

     เมื่อวันที่ 26 ต.ค.61 ที่บริเวณคลองบางสองร้อย ม.2 ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้เป็นประธานรับมอบเส้นทางจักรยานริมคลองบางสองร้อย จาก พลตรีไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 เนื่องจากกองพลพัฒนาที่ 1 ได้ดำเนินการก่อสร้างเส้นทางจักรยานริมคลองบางสองร้อย เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วและพร้อมที่จะส่งมอบให้กับทางจังหวัดราชบุรี โดยมี พลตรีเจษฎา เปรมนิรันดร รองเจ้ากรมการทหารช่าง พร้อมด้วยนายนพรัตน์ รัตนพานิช นายอำเภอโพธาราม และนายสกล เกศปัญญาพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน ตลอดจนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ประชาชนชาวตำบลธรรมเสน และสมาคมนักปั่นจักรยานต่างๆ เข้าร่วมพิธีรับมอบเส้นทางจักรยานริมคลองบางสองร้อย พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้นำทีมเหล่านักปั่นจักรยาน เพื่อเป็นการทดลองเส้นทางจักรยานริมคลองบางสองร้อย

     ทั้งนี้สืบเนื่องจากกองพลพัฒนาที่ 1 ได้ดำเนินการโครงการขุดลอกคลองบางสองร้อย ตามโครงการ 70 ปีครองราชย์ ประชารัฐรวมใจภักดิ์ รักษ์น้ำ ตามรอยพ่อ โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธาน เปิดโครงการฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ซึ่งการดำเนินการ โครงการ ได้สำเร็จลุล่วงแล้ว และเพื่อเป็นการบูรณาการ รักษาสภาพคลองบางสองร้อยให้คงอยู่ และประชาชนได้ใช้ประโยชน์สูงสุด จึงมีความจำเป็นต้องมีการดำเนินการ พัฒนาเส้นทางริมคลองบางสองร้อย ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับระบบนิเวศที่เป็นอยู่ ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน และช่วยกันดูแลรักษาพื้นที่ ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน

      ปัจจุบันการเดินทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ ในรูปแบบการใช้จักรยาน กำลังได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตามจากปริมาณผู้ปั่นจักรยานที่เพิ่มมากขึ้น และมีการใช้เส้นทาง ในการปั่นบนถนน ร่วมกับรถยนต์ที่สัญจรไปมา นำมาซึ่งอุบัติเหตุบนท้องถนน ก่อให้เกิดความสูญเสียในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน ส่งผลกระทบทั้งต่อผู้ปั่นจักรยานและผู้ใช้รถบนถนน พื้นที่ริมคลองบางสองร้อย จึงมีความพร้อมที่สามารถรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบการใช้จักรยานได้เป็นย่างดี องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน จึงได้ร่วมกับกองพลพัฒนาที่ 1 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางในการออกแบบก่อสร้างส้นทางจักรยานให้ได้มาตรฐาน และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี และได้ร่วมมือกับความอนุเคราะห์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นผู้รับผิดชอบในการออกแบบก่อสร้างเส้นทางจักรยานดังกล่าว ในระยะทาง 3 กิโลเมตร ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน จากจังหวัดราชบุรี

     สำหรับการดำเนินการก่อสร้างเส้นทางจักรยานริมคลองบางสองร้อย มีวัตถุประสงค์ ในการก่อสร้างเส้นทางจักรยานฯ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ของตำบลธรรมเสน และชุมชนคลองบางสองร้อย ให้คงอยู่และมีความสวยงามอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการสร้างโอกาส และกระตุ้นให้เกิดการกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนคลองบางสองร้อย ตำบลธรรมเสนและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ประชาชนทั่วไป ที่ปั่นจักรยานตามเส้นทางคลองบางสองร้อย และเป็นการลดอุบัติเหตุ การเฉี่ยวชนของรถยนต์ แก่ผู้ใช้รถจักรยาน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน มีสุขภาพที่สมบูรณ์มีร่างกายแข็งแรง จากการออกกำลังกาย เพื่อเป็นการส่งเสริมการประหยัดพลังงาน ลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง โดยการปั่นจักรยานเป็นการออกกำลังกายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทั้งทางด้านศิลป วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตชุมชน ตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ของตำบลธรรมเสน

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.ธรรมเสน

 

ช่องทางชำระภาษีทางอินเตอร์เน็ต


บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
 

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร.032-234994

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล