ช่องทางการร้องเรียนการบริหารบุคคล อบต.ธรรมเสน

alt

     ช่องทางที่  1  ร้องเรียนด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ โดยให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้รับมอบอำนาจเดินทางมาร้องเรียน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120

     ช่องทางที่  2  ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข 032-234994 ต่อ 11และโทรสาร หมายเลข 032-234994 ต่อ 23

     ช่องทางที่  3  ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยทำเป็นหนังสือส่งมาที่ : องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน หมู่ที่ 5 ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120

     ช่องทางที่  4  ร้องเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( e-mail ) :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

     ช่องทางที่  5  ร้องเรียนผ่านทาง Facebook : ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล อบต.ธรรมเสน

     ช่องทางที่  6  ร้องเรียนผ่านทางเว็ปไซต์ www.Thammasen.go.th

     ช่องทางที่  7  QR code อบต.ธรรมเสน 

 

 

 

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ








หน่วยงานภาครัฐ











ดาวน์โหลดแนะนำ








กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

พยากรณ์อากาศวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย





QR Code
อบต.ธรรมเสน