งานวันท้องถิ่นไทย

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 07.00 น. นายสายัณห์ มุยเจริญ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ณ บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า วัดบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

alt
alt
alt