การประชุมคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะตำบลธรรมเสน

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะชุมชนตำบลธรรมเสนและคณะกรรมการธนาคารขยะชุมชนตำบลธรรมเสน เพื่อร่างระเบียบธนาคารขยะตำบลธรรมเสน 2567 เพื่อให้การบริหารธนาคารตำบลธรรมเสนเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิกโดยการใช้ระเบียบของขยะตำบลธรรมเสน 2567 เป็นกรอบในการปฏิบัติงานและสนองตอบต่อสวัสดิการสมาชิกธนาคารขยะที่จะพึงมีพึงได้ในอนาคตอีกทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับสมาชิกธนาคารขยะทุกคน

alt

alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.ธรรมเสน

 

ช่องทางชำระภาษีทางอินเตอร์เน็ต


บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
 

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร.032-234994

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล