กิจกรรมวันล้างมือโลก ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่่ 15 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันล้างมือโลก องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จึงดำเนินกิจกรรมวันล้างมือโลก โดยการล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสบู่ 7 ขั้นตอน เพื่อส่งเสริมการล้างมืออย่างถูกต้องสร้างสุขนิสัยที่ดี เป็นการป้องกันและหยุดการแพร่กระจายของเชื้อโรค

 
alt
alt
alt
alt alt
alt