ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน เรื่องขยายกำหนดเวลาระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูฏสร้างประจำปี พ.ศ.2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน

เรื่อง ขยายกำหนดระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2564

alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 05 พฤษภาคม 2021 เวลา 12:53 น.