ข่าวสารประชาสัมพันธ์ปี พ.ศ. 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

เรื่องการยกเลิกภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2563

alt

Attachments:
Download this file (24263_๒๐๐๓๒๓_0002_0.jpg)24263_๒๐๐๓๒๓_0002_0.jpg[ ]313 Kb

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2020 เวลา 13:10 น.