กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

พิมพ์

นายสายัณห์ มุยเจริญ นายก อบต.ธรรมเสน พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานจ้าง

ร่วมกิจกรรมการรณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

alt