มอบเกียรติบัตรเชิดชูหมู่บ้านที่ใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละ 90 ขึ้นไป

พิมพ์

วันนี้เวลา 09.30 น. สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดราชบุรี และนายสายัณห์ มุยเจริญ นายก อบต.ธรรมเสน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำตำบลธรรมเสน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพนักงาน ร่วมเป็นเกียรติในการมอบเกียรติบัตรเชิดชูหมู่บ้านที่ใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละ 90 ขึ้นไปให้กับหมู่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านเขาพระ และหมู่ที่ 10 บ้านเกาะเจริญสุข โดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นตัวแทนรับมอบ

alt

alt

alt

alt