ประกาศนโยบายกิจกรรม 5ส.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน

นโยบายกิจกรรม 5 ส.

alt

ก่อนดำเนินการ