ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565

alt alt